Univerza v Ljubljani, tako kot ostali proračunski porabniki, je v poletnih mesecih pripravila vse potrebno za začetek izvajanja novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako je bilo pripravljenih skoraj 6000 aneksov, posodobljeni so bili računovodski procesi povezani z obračunom plač in zagotovljena je bila prilagoditev informacijske podpore za izvajanje novega zakona.

Datum objave: 01.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Kljub temu, da zakon o sistemu plač v javnem sektorju jasno pravi, da bi ob prvem mesecu odprave nesorazmerij morali proračunski uporabniki dobiti dodatna namenska sredstva za odpravo teh nesorazmerij, se to kljub našim večkratnim pozivom ni zgodilo. Za izplačilo plač po novem sistemu in odpravo nesorazmerij potrebuje UL dodatnih 2,2 mio EUR, nato pa približno 600.000 EUR oziroma 4,67% na mesečni ravni več.

Na ta način Vlada RS ne omogoča izvajanje zakona in sili UL v njegovo kršitev. Ob tem je potrebno spomniti, da so slovenske univerze v zadnjih dveh letih namesto večjih sredstev za študijsko dejavnost del teh sredstev namenjale (oziroma jih je MVZT namenjalo v njihovem imenu) za oblikovanje namenskih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. Zato smo prejemali manj denarja v zadnjih dveh letih. In bili smo zavedeni.

Tak način obravnave slovenske najboljše univerze, ki se je že tretje leto zapored uvrstila med 500 najboljših univerz na svetu po Šanghajski lestvici je nesprejemljiv in kaže na nerazumevanje države do prizadevanj našega profesorskeag zbora za znanstveno-raziskovalno odličnost. Prepričani smo, da ni veliko univerz na svetu, ki uspešno tekmujejo z najboljšimi, hkrati pa nimajo denarja niti za plače.

Sledili smo navodilom države, vendar sedaj smo na UL prisiljeni ravnati različno. Nekatere članice bodo izplačilo po novem prestavile na mesec, ko bodo zagotovljena tudi sredstva. Nekatere bodo šle na izplačilo po novem za mesec avgust brez poračuna za nazaj. Tiste, ki imajo dovolj likvidnih sredstev, bodo izvedle poravnavo v tem mesecu, kar pomeni, da bodo morale nenamensko porabiti sredstva in se odpovedati drugim nalogam. Vlada od UL zahteva realizacijo zakona, kljub temu, da je prav ta zakon obljubil namenska sredstva za njegovo izvedbo.

Prorektorica za gospodarske zadeve mag. Helena Kamnar: “Univerza v Ljubljani je pripravila vse potrebno za izplačilo plač po novi zakonodaji, od nobenega ministrstva pa nismo prejeli sporočila, koliko dodatnega denarja bomo iz proračuna prejeli in do kdaj. Ker je finančni učinek novega zakona relativno visok, saj za izplačilo 5. septembra 2008 potrebujemo 2,2 mio EUR dodatnih proračunskih sredstev, smo pričakovali, da bomo dodatna sredstva prejeli pred izplačilom plač in poračuna. Zato ponovno sprašujemo, ali so naša pričakovanja upravičena.”

Univerza v Ljubljani ocenjuje delovanje vlade kot neresno, saj smo bili šele v petek, 29. avgusta 2008, na dan začetka izvajanja zakona, prvič formalno pozvali, da jim sporočimo koliko denarja potrebujemo. Na ta način nam je onemogočeno spoštovanje zakona in zagotavljanje pravičnih plač zaposlenim.