Današnje sporočilo za javnost MVZT, da bodo oni zagotovili denar za izvajanje zakona o sistemu plač, za nas ni novost ker je to njihova zakonska dolžnost. Sicer pa se univerza ni pogajala ne o zakonu, ne o kolektivni pogodbi. To je stvar neposrednih pogajanj med vlado in reprezentančnimi sindikati. Naša naloga je, da v skladu z zakonom razdelimo denar med zaposlene.

Datum objave: 02.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je MVZT sporočila podatke o povišanju sredstev za plače 20. avgusta. Podatki so temeljili na prevedbi osnovnih plač v nov plačni sistem.  Iz podatkov je bilo razvidno, da se sredstva za plače na ravni celega leta povečajo za 7,7 mio EUR, za obdobje štirih mesecev, na kar se avgustovski obračun skupaj s poračunom nanaša, pa 2,5 mio EUR. V skladu s tem mora UL iz drugih virov zagotoviti 15%, razliko v višini 2,2 mio EUR pa mora zagotoviti MVZT iz državnega proračuna.

Na ponovni poziv ministrstva 29. avgusta 2008 smo jim 1. septembra ponovno poslali podatke o plačah, ki se niso bistveno razlikovali od prej navedenih.

Sredstva, ki jih je MVZT danes javno obljubilo zadoščajo zgolj za pokritje dobro polovice obveznosti, ki jih ima država iz naslova zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Zato ponovno opozarjamo, da na podlagi te obljube, niti na podlagi morebitnih dejansko prejetih sredstev v navedeni višini, izplačilo plač v skladu z veljavnim zakonom ni mogoče, ker ni dovolj sredstev na voljo.

Sicer pa UL razpolaga s pisnimi in ustnimi zagotovili ministra za javno upravo dr. Gregorja Viranta ter MVZT, da bo bodo sredstva pravočasno zagotovljena. Pisni zagotovili sta v prilogi.

Zagotovilo ministra dr. Viranta
Zagotovilo MVZT