Ljubljana, 2. september 2008 - Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze v Ljubljani in prof. dr. Janez Nastran, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, so podpisali pismo o nameri za ustanovitev in izgradnjo Tehnološkega design centra (TDC).

Datum objave: 02.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Nacionalni program razvojno-raziskovalnega dela prenovljene lizbonske strategije zasleduje cilje dolgoročne globalne konkurenčnosti. V ta namen so danes na Fakulteti za Elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze v Ljubljani in prof. dr. Janez Nastran, dekan Fakultete za elektrotehniko, podpisali Pismo o nameri za ustanovitev in izgradnjo Tehnološkega design centra.
Pred podpisom pisma je potekala razprava o povezovanju visokošolskega prostora z industrijo, aktualnih problemih na tem področju in možnih rešitvah. Na razpravi so poleg podpisnikov sodelovali tudi minister Službe vlade za razvoj dr. Žiga Turk, predstavniki podjetij združenih v Tehnološki mreži ICT, predstavniki visokošolske in raziskovalne sfere ter predstavniki študentov. Udeležencev razprave je bilo več kot 50.

Prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze v Ljubljani, ki projekt v celoti podpira, je med drugim izpostavila, da bo TDC pomenil večjo kakovost študija, saj bo omogočal interdisciplinarno delo študentov. Center bo združeval študente različnih profilov od tehnikov, psihologov do sociologov ter tako ustvarjal zaključeno celoto, je med drugim izpostavila in dodala, da bo tak center pomenil tudi lažjo odločitev srednješolcev za študij tehnike.

Prof. dr. Janez Nastran je izpostavil, da so za dobro sodelovanje ključni inovativni prijemi in postopki, ki omogočajo združevanje znanja in tehnologije, pri čemer je potrebno študentom in raziskovalcem omogočiti delovne pogoje in ustrezno okolje.
Ministrica Mojca Kucler Dolinar je ob tem poudarila, da je Vlada RS projekt TDC prepoznala za perpektivnega, zato ga je umestila v sklop resolucijskih projektov združenih pod imenom Politehnika Ljubljana. »Projekt je usmerjen v konkretizacijo razvoja ogrodja visokošolske mreže, predvsem v segmentu povezave med visokošolskimi zavodi, javnimi raziskovalnimi zavodi, inkubatorji novih podjetij, tehnološkimi centri, centri odličnosti in gospodarstvom na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti,« je poudarila ministrica. TDC ima velik potencial, da postane edinstvena inštitucija v Sloveniji in tudi širše, je ocenila Kucler Dolinarjeva.

Minister dr. Žiga Turk, eden prvih, ki je projekt podprl, je poudaril, da je potrebna modernizacija prostora znanja, kamor štejemo visokošolske in raziskovalne ustanove ter inštitute. Ta modernizacija mora temeljiti odprtosti, podjetnosti in odličnosti. Načrti Fakultete za elektrotehniko in  Univerze v Ljubljani,  povezani z izgradnjo TDC, so po njegovem mnenju na pravi poti.
TDC je usmerjen v kreativni tehnološki razvoj, na katerem temelji sodobna družba znanja, ter vzpostavlja partnerske povezave in projekte med razvojno naravnanimi podjetji in inovacijskim okoljem univerze. V okviru centra lahko poteka tudi nadaljnje podiplomsko izobraževanje, ki temelji na individualnih programih, projektnem delu ter mednarodnem povezovanju.

Posnetek razprave, ki jo je bilo moč spremljati tudi v neposrednem prenosu preko spleta, si lahko ogledate na povezavi: