Datum objave: 04.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Uvodna prireditev, posvečena predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2007-2013, 5. September 2008, Maribor.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Vas vabi na Uvodno prireditev, posvečeno predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2007-2013, ki bo v petek, 5. septembra 2008, s pričetkom ob 11.00 uri v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor, Slovenija.

V programskem obdobju 2007-2013 predpostavljajo novi predpisi Evropske unije pri izvajanju čezmejnih programov tesno sodelovanje partnerskih držav, tako na programski, predvsem pa na projektni ravni. Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 stremi k uresničevanju osrednjega cilja kohezijske politike Evropske unije, in sicer k povečanju ekonomske in socialne kohezije sodelujočih držav članic z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Skupnosti ob hkratnem zmanjšanju gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij. Na osnovi evropskih izzivov glede konkurenčnosti, inovacij in trajnosti je operativni program naravnan kot temeljno orodje za pospeševanje medsebojnega sodelovanja pri zmanjševanju ovir in skupnem koriščenju razvojnega potenciala slovensko-madžarskega obmejnega območja s pomočjo čezmejnih strategij in ukrepov. Na uvodni prireditvi bodo poleg ministra dr. Ivana Žagarja, pristojnega za lokalno samoupravo in regionalno politiko, in madžarskega državnega sekretarja dr. Csabe Molnárja, z Ministrstva za nacionalni razvoj in gospodarstvo, sodelovali tudi drugi predstavniki slovenske in madžarske strani ter predstavnica Evropske komisije.

Program prireditve