Evropska komisija je ocenila Univerzo v Ljubljani kot eno izmed 20 najbolj uspešni univerz znotraj programa ERASMUS.

Datum objave: 15.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropska komisija je opravila analizo projektov za izobraževanje in mobilnost, ki jih podpira Evropska unija. Znotraj programov Comenius (šolsko izobraževanje), Erasmus (visoko šolstvo), Leonardo da Vinci (poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje) in Grundtvig (splošno izobraževanje odraslih) je izbrala 20 najboljših partneric. Univerza v Ljubljani se je tako uvrstila med 20 najbolj uspešnih od 2500 sodelujočih šol v programu ERASMUS.  

Ta odmeven in pomemben mednarodni dosežek izkazuje kakovost in mednarodno vpetost Univerze v Ljubljani, ki se je v letu 2006 uvrstila na 362. mesto THSE Times svetovne lestvice univerz, njena ekonomska fakulteta pa je v istem letu prejela akreditacijo EQUIS in je tako postala članica kluba 90 najboljših poslovnih šol na svetu.

Poglavitni cilji programa ERASMUS so:

 • izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi, tako da bi do leta 2012 v sklopu programa Erasmus in njegovih predhodnikov v študentsko mobilnost bilo vključeno najmanj 3 milijone posameznikov;
 • izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visoošolskimi zavodi v Evropi;
 • povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v visokošolskem izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi;
 • izboljšanje kakovosti in povečanje osega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji;
 • omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale;
 • razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje.

 • Več informacij:
  Dopis Evropske komisije
  Brošura o uspehih programa ERASMUS