Generalni sekretariat evropskega združenja za akreditacijo programov javne uprave je na letni konferenci 3. septembra 2008 v Rotterdamu sprejel odločitev, da magistrski študijski program Uprava II. stopnje izpolnjuje merila, ki jih določajo standardi kakovosti EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) za pridobitev elitne evropske akreditacije za področje javne uprave.

Datum objave: 10.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta za upravo je tako prva slovenska fakulteta, ki je pridobila evropsko akreditacijo za študijski program s področja javne uprave. Želeli bi poudariti, da je to tudi edina evropska akreditacija, ki jo lahko dosežejo tovrstni študijski programi.
Magistrski študijski program Uprava II. stopnje se je v veliki konkurenci tako pridružil 12 magistrskim študijskim programom v vseh evropskih državah, ki izpolnjujejo zahtevna merila kakovosti akreditacijske komisije EAPAA.

Dekan prof. dr. Srečko Devjak: "Akreditacijo moramo torej razumeti kot priznanje za dosedanje delo in kot spodbudo za nadaljnjo razvojno usmeritev fakultete. Ta akreditacija med drugim dokazuje, da so bile tudi kritične razprave v času oblikovanja študijskih programov dobrodošle, saj se je tako fakulteta še bolj verodostojno uvrstila med vidnejše fakultete Univerze v Ljubljani, v Sloveniji in v širši regiji. Fakulteta je znanje in pozitivne izkušnje iskala v domačem in v mednarodnem prostoru ter jih prenašala v naše okolje. S svojim delom je tako postala drugačna do študentov, partnerjev in družbenega okolja, kar je vplivalo tudi na vsebino, način dela in odnose na fakulteti. Fakulteta tudi na ta način oblikuje svojo blagovno znamko, s katero se postopno uvršča in primerja z najboljšimi fakultetami za študij uprave v evropskem prostoru."

Akreditacija pomeni, da je akreditirani študijski program po svoji vsebini in strukturi, kot tudi po izvajanju, v skladu z zahtevanimi in zahtevnimi evropskimi standardi. Tako  je po kakovosti primerljiv z drugimi  tovrstnimi študijskimi  programi  uprave v Evropi, diplomanti tega programa pa bodo v bistveno krajšem času in z manj zapletenimi in dolgotrajnimi postopki nostrifikacije diplome zaposljivi po vsej Evropi.