Datum objave: 11.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

VODENJE EU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV
7. okvirni program
EU pogodbe in konzorcijski sporazum
Projektno delo
EU poročanje in ocena oziroma revizija
Problemi pri vodenju EU raziskovalnih projektov
Čas in kraj izvedbe: 22. 10. 2008 - z začetkom ob 09:00 in zaključkom približno ob 16:30 /
CITY hotel - konferenčni center, Dalmatinova 15, Ljubljana
Izvajalci: Paul Drath
Singleimage
(Cambridge, UK)
Strokovna voditeljica in koordinatorka:
Petra Bevek
Namen delavnice je pojasniti, kako EU raziskovalni projekti, ki so financirani iz sredstev 7. okvirnega programa, v resnici potekajo.
Delavnica zajema formalne osnove projektov, od pogodbe, poročila, do ocene oziroma revizije, ter praktične nasvete o vodenju več-partnerskega in več-državnega projekta. Namenjena je projektnim vodjem, administrativnemu ali strokovnemu osebju, ki se ukvarja z vodenjem projektov in vsem, ki pripravljajo projektna gradiva.

Delavnico bo vodil Paul Drath iz podjetja Singleimage (Cambridge, UK), ki ima bogate izkušnje z EU raziskovalnimi projekti. V obdobju sedemnajstih let je sodeloval pri več kot desetih EU projektih kot ocenjevalec, projektni revizor, koordinator ali udeleženec. O EU financiranju in projektih je predaval slušateljem iz vseh EU držav, Rusije, Belorusije in Ukrajine.

Potekala bo v angleškem jeziku, število udeležencev pa je omejeno.

Program delavnice je razdeljen na štiri sklope, ki obravnavajo:
- EU pogodbe in konzorcijski sporazum;
- Projektno delo: načrtovanje, poročanje, sestanki, administracija, itd.;
- EU poročanje in ocena/revizija;
- Problemi pri vodenju EU raziskovalnih projektov.

Vsebinski program navajamo v angleškem jeziku.
Program in izvedba: Draft Agenda

COORDINATING EU RESEARCH PROJECTS

09:00 Registracija in kava za dobrodošlico

Establishing the rules

09:30

What the EC contract and consortium agreement say about project management. Management roles and responsibilities, management processes, and key decisions

11:00 odmor

Project operation

11:15

Project planning, deliverables and quality, internal reporting; meetings; project administration, the project handbook, web tools to support project management

12:30 skupno kosilo

EU reporting and review

13:30

Activity reporting, management reporting, preparing for the review, the agenda, rehearsal; who the reviewers are, the review process, what the EC wants from a review, the review as a management tool

15:00 odmor

Problems in managing EU research projects

15:15

Non-performing partners, the role of the Commission, contract amendments

16:30 zaključek
SEMINAR SODI V NIZ STROKOVNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA V SKUPINI »ODINOVA AKADEMIJA ZA JAVNI SEKTOR«.
Rok za prijavo: Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 19. 9. 2008 

- preko spletnih strani: www.odin.si
- po elektronski pošti:
- po telefaksu: 01/ 519 71 26
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe kotizacije ne vračamo.
Kotizacija: Kotizacija za udeleženca z 20% DDV je 439,50 €
in vključuje tudi strokovno gradivo, kosilo in postrežbo v času delavnice.

Nakazali jo boste po prejemu našega računa na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56 05100 - 8010472985, sklic 00 08 - 1013.


Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa.

Udeležencem priporočamo, da parkirajo svoja vozila v eni bližnjih parkirnih hiš ali na parkirišču pri železniški postaji.
Andragoški vodja: Janez Juvan

Prijave na delavnico sprejemajo do 19. 9. 2008. V prilogi vam pošiljamo tudi prijavnico.

ODIN d.o.o.

Organizacija dejavnosti intelektualne narave, Stegne 21, 1000 Ljubljana,

tel.: 01 511 31 60, faks: 01 519 71 26, , www.odin.si