Podelitev nagrade GISDATA strokovne komisije za najboljše ESRI GIS diplomsko nalogo na Univerzi v Ljubljani v letu 2006

Datum objave: 21.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru Campus pogodbe za uporabo ESRI GIS programske opreme z Univerzo v Ljubljani, GISDATA d.o.o. Ljubljana vsako leto podeli nagrado v vrednosti 1000 EUR za najboljšo diplomsko nalogo z uporabo ESRI GIS orodij.

Po sklepu direktorja je komisija zaposlenih v GISDATA d.o.o. Ljubljana izbrala najboljšo ESRI GIS zagovarjano diplomsko delo na Univerzi v Ljubljani v letu 2006.

Glede na proučeno gradivo se je komisija odločila, da prejme nagrado v vrednosti 1000 EUR za najboljše ESRI GIS diplomsko delo diplomant Fakultete za gradbeništvo in geodezijo GAŠPER RAK.

Obrazložitev: V diplomskem delu je zelo kvalitetno prikazana možnost uporabe prostorskih podatkov, zajetih z različnimi tehnologijami (od klasičnih geodetskih meritev do sodobne tehnologije LIDAR), v hidravličnih analizah, da bi izkoristili prednosti GIS tudi na tem področju. V kombinaciji s hidravličnim orodjem HEC-RAS je bilo uporabljeno programsko orodje ESRI ArcGIS z razširitvijo HEC-GeoRAS. Diploma zajema širok spekter tehnologij in zelo strokovno ter poglobljeno obravnava delovno področje.

Več informacij:
dopis z obrazložitvijo