V torek 7.5.2013 od 12.00 do 17.40 ure v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije poteka posvet Zaposljivost - sinergija akademskega in delodajalskega prostora. Posvet poteka v organizaciji Kariernih centrov Univerze v Ljubljani, Gospodarske zbornice Slovenija in Slovenske kadrovske zveze.

Datum objave: 07.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na posvetu bodo predstavniki Univerze v Ljubljani predstavili ključne spremembe, povezane s potekom bolonjske reforme visokega šolstva, in najpomembnejše nove projekte, ki bodo vplivali na večjo prepoznavnost posameznih študijskih programov in boljšo zaposljivost diplomantov Univerze v Ljubljani. Sodelujoči predstavniki gospodarskih subjektov in združenj bodo predstavili svoje izkušnje z načrtno dolgotrajno kadrovsko politiko kot pomembnim motorjem razvoja podjetja, z neposrednimi oblikami povezovanja akademskega in delodajalskega sveta ter izkušnje z vključevanjem mladih, študentov in diplomantov v svojo organizacijo in svet dela.

Posvet bo idealna priložnost za druženje in vzpostavljanje neposrednih kontaktov med ključnimi predstavniki članic Univerze v Ljubljani, prodekani, tajniki članic ter koordinatorji praktičnega usposabljanja na članicah, in pomembnimi predstavniki gospodarstva.

Študenti različnih strokovnih področij se bodo v obliki 5 minutnega »zaposlitvenega razgovora« predstavili in nagovorili potencialne zaposlovalce. Študenti in diplomanti bodo imeli izjemno priložnost za pridobivanje neposredne izkušnje in kvalitetne povratne informacije, ki jim bo ob vstopu na trg dela in iskanju zaposlitve nedvomno koristila.

Program dogodka TUKAJ