Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je 11.6.2013 promoviral 9001 doktorja znanosti.

Datum objave: 12.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Okroglo številko 9000 je imela doktorandka Romana Rošic s Fakultete za farmacijo. Na Univerzi v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1919, je prvi doktorat znanosti  pridobila Ana Mayer Kansky in sicer s področja kemije.  Tako je Univerza v Ljubljani v 94 letih obstoja podelila že več kot 9000 doktoratov. Ponosna je na vse svoje doktorje znanosti in jim želi še veliko raziskovalnega duha in znanstvenih izzivov ter se veseli njihovih bodočih uspehov. Vsaka promocija doktorjev znanosti je dokaz o uspehu, je dogodek, na katerega so ponosni vsi, doktorandi, njihove družine in še posebej njihova alma mater Univerza v Ljubljani. Več informacij lahko dobite pri ge. Tanji Pibernik, vodji kabineta rektorja Univerze v Ljubljani (mail: ; telefon: 01/ 2418 – 602).

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

 • 11. junij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
 • PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 1. Kristijan Cafuta
  s Fakultete za matematiko in fiziko
  naslov dr. disertacije: Vsote hermitskih kvadratov nekomutativnih polinomov
  mentor: prof. dr. Igor Klep 
  somentor: prof. dr. Janez Povh
   
 2. Blaž Jelenc
  s Fakultete za matematiko in fiziko
  naslov dr. disertacije: Serrova vlaknenja v Morita kategoriji topoloških grupoidov
  mentor: prof. dr. Janez Mrčun
   
 3. Gašper Kokot
  s Fakultete za matematiko in fiziko
  naslov dr. disertacije: Merjenje sil v bioloških in biomimetičnih sistemih z magneto-optično pinceto
  mentor: doc. dr. Andrej Vilfan
   
 4. Uroš Kuzman
  s Fakultete za matematiko in fiziko
  naslov dr. disertacije: Mnogoterosti J-holomorfnih diskov
  mentor: akad. prof. dr. Franc Forstnerič
  somentorica: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek
   
 5. Anže Lošdorfer Božič
  s Fakultete za matematiko in fiziko
  naslov dr. disertacije: Interakcije & geometrija samosestave virusom podobnih delcev
  mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik
   
 6. Janez Šter
  s Fakultete za matematiko in fiziko
  naslov dr. disertacije: Čisti kolobarji in kolobarji z lastnostjo izmenljivosti
  mentor: prof. dr. Matjaž Omladič
   
 7. Zoran Ham
  s Fakultete za farmacijo
  naslov dr. disertacije: Raziskave in priprava novih trdnih oblik zdravilnih učinkovin
  mentor: prof. dr. Uroš Urleb
   
 8. Martina Hrast
  s Fakultete za farmacijo
  naslov dr. disertacije: Načrtovanje in sinteza inhibitorjev ligaz Mur in D-alanil-D-alanin ligaze 
  mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
   
 9. Uroš Klančar
  s Fakultete za farmacijo
  naslov dr. disertacije: Razvoj fiziološko relevantnih metod preskusa raztapljanja hidrofilnih ogrodnih tablet z uporabo farmakopejskih naprav ter njihovih modifikacij 
  mentorica: prof. dr. Saša Baumgartner
  somentor: viš. razv. sod. dr. Igor Legen
   
 10. Anja Pišlar
  s Fakultete za farmacijo
  naslov dr. disertacije: Uravnavanje nevrotrofične aktivnosti y-enolaze s proteolitičnimi encimi in pomen pri nevrodegenerativnih boleznih
  mentor: prof. dr. Janko Kos
  somentorica: doc. dr. Nataša Obermajer
   
 11. Romana Rošic
  s Fakultete za farmacijo
  naslov dr. disertacije: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biokompatibilnih nanovlaken z metodo elektrostatskega sukanja
  mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
  somentorica: prof. dr. Saša Baumgartner
   
 12. Uroš Trstenjak
  s Fakultete za farmacijo
  naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih inhibitorjev faktorja Xa in antagonistov GPIIb/IIIa kot potencialnih dualnih antitrombotičnih učinkovin
  mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
  somentor: doc. dr. Janez Ilaš