Kandidatna lista za rektorja Univerze v Ljubljani in za evidentirane kandidate za prorektorje

Datum objave: 26.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Volilna komisija za volitve rektorja Univerze v Ljubljani je v skladu s Pravilnikom o volitvah organov Univerze v Ljubljani in Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2013 – 2017 z dne 26. 03. 2013 in s čistopisom  Sklepa o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2013 – 2017 z dne 23. 04. 2013, na seji dne 26. 04. 2013 pregledala prispele vloge in ugotovila:

 1. 1. Članice Univerze v Ljubljani so pravočasno, to je dne 26. 04. 2013 do 12.00 ure, vložile predloga kandidatov za rektorja za naslednje mandatno obdobje, utemeljitve senatov članic in soglasja kandidatov k kandidaturam za naslednja kandidata:
  Fakulteta za strojništvo  za prof. dr. Jožefa Duhovnika,
  Fakulteta za družbene vede za prof. dr. Ivana Svetlika

  S tem sta kandidaturi veljavno vloženi.
   
 2. Kandidata za rektorja za naslednje štiriletno mandatno obdobje sta:
  - prof. dr. Jožef Duhovnik
  - prof. dr. Ivan Svetlik

 3. Članice Univerze v Ljubljani so evidentirale naslednje možne kandidate za prorektorje

  Ekonomska fakulteta za prof. dr. Majo Makovec Brenčič
  - Veterinarska fakulteta za prof. dr. Marinko Drobnič Košorok
  - Akademija za glasbo za  prof. Andreja Grafenauerja
  - Biotehniška fakulteta za prof. dr. Branko Javornik
  - Fakulteta za arhitekturo za  prof. Janeza Koželja
  - Fakulteta za farmacijo za prof. dr. Julijano Kristl
  - Fakulteta za pomorstvo in promet za prof. dr. Stojana Petelina 
  - Fakulteta za matematiko in fiziko za prof. dr. Petra Prelovška
  - Fakulteta za družbene v vede za prof. dr. Zlatka Šabiča
  - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo za prof. dr. Gorana Turka
  - Fakulteta za socialno delo za prof. dr. Darjo Zaviršek

 

 

Tajnik volilne komisije                                          Predsednik Volilne komisije:
Miroslav Birk, univ. dipl. prav.,                                 prof. dr. Miha Juhart