Datum objave: 31.08.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Stališče rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Staneta Pejovnika glede napovedane subvencionirane cene mesečnih vozovnic LPP

»Univerza v Ljubljani se ne strinja z odlokom Mestnega sveta Ljubljana, saj diskriminira študente, ki prihajajo od drugod študirat na Univerzo v Ljubljani (UL). Menimo, da prav ti študentje pomembno prispevajo ne samo h kvaliteti UL, ampak tudi k utripu mesta in k ekonomski blaginji mesta.  Sedaj pa bi bili prav zaradi tega, ker ne morejo stanovati pri  starših, dodatno obremenjeni. Ekonomsko gledano tak ukrep tudi ni smiseln, saj lahko povzroči, da študentje zunaj Ljubljane ne bodo več prihajali na študij v Ljubljano (ker enostavno ne bodo mogli plačevati dragih najemnin in ostalih stroškov), ampak bodo poiskali druga, prijaznejša mesta. To pa seveda ni v interesu Univerze in ne more biti v interesu mesta. Zato bomo na UL naredili vse, kar je v naši pristojnosti, da se diskriminacija zunanjih študentov odpravi«.

Rektor Univerze v Ljubljani prof.dr. Stane Pejovnik