Datum objave: 31.08.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Stališče univerze v Ljubljani glede spremenjenega načina financiranja doktorskega študija:

»Univerza v Ljubljani se aktivno vključuje v razprave z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo  o sofinanciranju doktorskega študija. Univerza se pri tem predvsem dosledno zavzema za takšno sofinanciranje doktorskega študija, ki bo vključevalo vse doktorske študente, tiste, ki so že v procesu študija in so bili doslej že sofinancirani, in tiste, ki se letos vpisujejo prvič. Predvsem pa se bori proti socialni izključenosti, ki bi ob razpoložljivih sredstvih za sofinanciranje lahko nastala. Študenti naj bi zagotovilo o sofinanciranju dobili ob javnem razpisu, torej že pred samim začetkom študija. Razprave še niso zaključene, zato ne moremo podati ocene o obsegu sofinanciranja, imamo pa zagotovilo, da bo  v določeni meri ohranjeno. Iz pogovorov, ki jih ima Univerza v Ljubljani z resornim ministrstvom, izhaja, da bodo  vključene vse znanstvene discipline. Univerza v Ljubljani bo na tem stališču vztrajala. V nasprotnem primeru ministrstvo ne bo izpolnilo  ciljev, zapisanih v nacionalnem programu visokega šolstva. Univerza v Ljubljani pa ima pri novih nalogah izvedbe financiranja, ki jih nalaga ministrstvo, zadrego, saj zaradi reorganizacije na rektoratu ni potrebnih kadrovskih kapacitet«.