Nagrado je zasl. prof. dr. Zdenko Medveš prejel iz rok ministra za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jerneja Pikala. Slavnostni nagovor na Podelitvi državnih nagrad na področju šolstva je imel rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Datum objave: 04.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Nagrado je zasl. prof. dr. Zdenko Medveš prejel iz rok ministra za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jerneja Pikala. Slavnostni nagovor na Podelitvi državnih nagrad na področju šolstva je imel rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Nagrajencu zasl. prof. dr. Zdenku Medvešu iskreno čestitamo!
    

Iz obrazložitve:

dr. Zdenko MedvešDr. Zdenko Medveš je poklicno pot začel kot učitelj, nato pa jo nadaljeval na Pedagoškem inštitutu, od  leta 1982  pa je delal na oddelku za pedagogiko  Filozofske fakultete v Ljubljani. Vmes pa je opravljal tudi različne vodstvene funkcije (bil je direktor Pedagoškega inštituta in aktiven v izobraževalni politiki).

Na oddelku za pedagogiko je na novo razvil tri predmetna področja: teorijo vzgoje, zgodovino pedagogike in šolstva ter primerjalno pedagogiko. Pomembno je tudi njegovo mednarodno delovanje, saj se je uveljavil kot strokovnjak za razvoj poklicnega šolstva. Bil je gostujoči profesor na univerzi v Celovcu in Osnabrücku. V Sloveniji je bil vključen v razvoj konceptualnih premislekov o šolskem sistemu za obe beli knjigi. Ob delu na oddelku za pedagogiko in andragogiko je bil v 25 letih mentor študentom pri 86 diplomskih nalogah, 7 magisterijih in 14 doktoratih ter somentor pri dveh. Bil je odličen pedagog in predavatelj. Njegova predavanja so bila zgled visokošolske didaktike.

Profesor Medveš je eden najvidnejših predstavnikov tranzicijskega obdobja v slovenski pedagogiki. Za mednarodno področje raziskovanja pedagoške problematike je najbolj zanimiva njegova klasifikacija zgodovinskih in sodobnih pogledov na vzgojo in izobraževanje. V slovenskem šolskem prostoru pred in po osamosvojitvi je odločilno njegovo kritično raziskovanje odnosa med splošno in poklicno izobrazbo. Ves čas svojega delovanja je tudi eden vodilnih kronistov dogajanja v slovenski pedagogiki. Prosti čas je namenil izobraževanju vodnikov reševalnih psov in terapiji s pomočjo psa.

Profesor Medveš je s svojim življenjskim opusom bistveno zaznamoval razvoj pedagogike in šolstva v Sloveniji. Danes je Zdenko Medveš zaslužni redni profesor Univerze v Ljubljani v pokoju.