V sredo, 9.oktobra, ob 17.30 uri, so nas obiskali partnerji evropskega projekta KEUDOS, Korea-EU Degree Opportunities for Students, ki v štiriletnem obdobju omogoča štipendiranje korejskih in evropskih študentov za pridobitev dvojnih diplom ter študijske obiske učiteljev.

Datum objave: 09.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je razvila program dvojnih diplom s korejskima univerzama Kyungpook National University, Daegu, in Chonnam National University, Gwangju. Tako to šolsko leto fakulteta gosti 6 korejskih študentov, ena naša študentka pa je v Koreji. Partnerje sta sprejela prorektorja, prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr. Goran Turk, srečanja pa je bilo namenjeno predstavitvi mednarodnega delovanja univerze, izmenjavi izkušenj glede študentske mobilnosti in EU projektov ter pogovoru o možnostih sodelovanja s partnerskimi inštitucijami v projektu. Poleg korejskih univerz so to še Budapest University of Technology and Economics, Warsaw University of Technology, University of Warsaw in Northumbria.