Datum objave: 29.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je od 25. do 29. oktobra potekala prva mednarodna konferenca MUNLawS '13 v organizaciji študentov Pravne fakultete v Ljubljani pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin in as. mag. Maše Kovič Dine, ki so se je udeležili tako domači kot tuji študentje, ki letos študirajo na članicah Univerze v Ljubljani.

 

Model United Nations je prestižna akademska simulacija Združenih narodov, katere namen je izobraževanje študentov o trenutnih svetovnih dogajanjih in aktualnih temah, mednarodnem pravu, mednarodnih odnosih, in diplomaciji. Udeleženci simulacije so v treh odborih predstavljali zunanjo politiko in stališča izbrane države kot njeni diplomati, odvetniki ali sodniki v Meddržavnem sodišču (ICJ), Svetu za človekove pravice in Varnostnem svetu.

 

Konference Model United Nations so mednarodno razširjene in zelo cenjene, saj so izvajane na visokem nivoju, od udeležencev pa ne zahtevajo le poznavanja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, vendar tudi retorične in pogajalske spretnosti ter znanje tuje strokovne terminologije.


Otvoritvene slovesnosti se je kot slavnostni govornik MUNLawS ’13 udeležil bivši predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Tūrk.