Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes slovesno izročil častni doktorat Univerze v Ljubljani senatorju in predsedniku Conseila constotutionnela (1986-1992) Robertu Badinterju, predstavniku najvidnejših evropskih razumnikov 20. stoletja in enemu najimenitnejših evropskih pravnikov.

Datum objave: 19.11.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani mu je častni doktorat podelila že leta 2008, ko je Univerzo vodila prof. dr. Andreja Kocijančič, prof. dr. Badinter pa je tega leta obhajal 80- letnico.  Prof. dr. Robert Badinter se takrat ni mogel udeležiti svečane promocije na slavnostni seji senata v Tednu univerze. Po večkratnih usklajevanjih se je tokrat odzval našemu vabilu, da obišče Univerzo v Ljubljani in prevzame listino. 

S podelitvijo častnega doktorata Univerza v Ljubljani izreka priznanje profesorju Badinterju za njegov življenjski opus in poudariti, da ceni njegova prizadevanja za humanizacijo prava, uveljavljanje pravne države in za pravno reševanja mednarodnih sporov. Hkrati mu s podelitvijo častnega doktorata izreka še priznanje za njegovo preteklo sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani.

Slovesni izročitvi je sledilo predavanje častnega doktorja v francoščini z naslovom Vers une justice européenne // V smeri evropskega pravosodja.

 Robert Badinter

Rektor prof. dr. Ivan Svetlik izroča častni doktorat prof. dr. Robertu Badinterju  Rektor Ivan Svetlik in Rober Badinter
Rektor prof. dr. Ivan Svetlik izroča častni doktorat prof. dr. Robertu Badinterju