Datum objave: 16.11.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fundacija Leona Štuklja, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.

 

Razpis štipendij

 

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: 10 desetmesečnih štipendij, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

 

Pogoji za pridobitev:

1. dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije

2. dodatni kriterij – socialni status družine prosilca

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

 

Kandidati so dolžni predložiti:

1. pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,

2. dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,

3. fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci in

4. dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

 

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala deset štipendistov in do 10.12.2013 obvestila vse prosilce o izboru.

 

Rok za oddajo vlog je 30.11.2013.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni do 10.12.2013.

 

Vloge pošljite na naslov:

Fundacija Leona Štuklja

Mladinska ulica 9

2000 Maribor

(prof. dr. Borut Holcman)