Datum objave: 12.12.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropska komisija je danes prvič predstavila delovne programe in razpise za projekte v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki v sedemletnem obdobju razpolaga z 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. V prvih dveh letih bo z več kot 15 milijardami evrov financiral projekte, ki spodbujajo evropsko gospodarstvo na podlagi znanja in ki iščejo rešitve, ki prinašajo pomembne izboljšave v vsakdanje življenje ljudi. Poudarek v letih 2014/2015 bo na 12 področjih, med njimi so individualizirana zdravstvena oskrba, digitalna varnost in pametna mesta (glej MEMO/13/1122).

horizont 2020

Evropska komisija je prvič doslej objavila prednostna področja financiranja za dve leti vnaprej, kar raziskovalcem in podjetjem prinaša več gotovosti glede usmeritve raziskovalne politike EU. Na večino razpisanih sredstev za leto 2014 se je od danes dalje že mogoče prijaviti, drugi razpisi bodo sledili med letom. Zgolj za leto 2014 je razpisanih okoli 7,8 milijarde evrov, pri čemer je financiranje usmerjeno v tri glavne stebre programa Obzorje 2020:

·         Odlična znanost: Približno 3 milijarde evrov, med drugim 1,7 milijarde evrov za nepovratna sredstva, ki jih Evropski raziskovalni svet namenja vrhunskim raziskovalcem, in 800 milijonov evrov za štipendije programa Marie Skłodowska-Curie za mlade raziskovalce (glej MEMO/13/1123).

·         Vodilni položaj v industriji: 1,8 milijarde evrov v podporo vodilnemu položaju evropske industrije na področjih, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije, napredna proizvodnja, robotika, biotehnologije in vesolje.

·         Družbeni izzivi: 2,8 milijarde evrov za inovativne projekte, ki se ukvarjajo s sedmimi družbenimi izzivi iz programa Obzorje 2020: zdravje, kmetijstvo, pomorstvo in biogospodarstvo, energetika, promet, podnebne spremembe, okolje, gospodarna raba virov in surovine, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnost.

Osnovne informacije

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki v sedmih letih razpolaga s skoraj 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. EU sredstva za raziskave večinoma dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov, toda proračunska sredstva programa Obzorje 2020 zajemajo tudi sredstva za Skupno raziskovalno središče, tj. znanstveno službo Evropske komisije, Evropski inštitut za inovacije in tehnologije ter za raziskave, ki jih izvajajo v okviru Pogodbe Euratom. Ločene razpise bodo objavili še v okviru posameznih partnerstev z industrijo in državami članicami (glej IP/13/668). Celotni proračun EU za raziskave, vključno s temi postavkami in upravnimi stroški, bo leta 2014 znašal približno 9,3 milijarde evrov in se leta 2015 povečal na okoli 9,9 milijarde evrov. Končni zneski za leto 2015 bodo odvisni od sklepa o letnem proračunu za leto 2015. (Vir

Obrnite se na nacionalne kontaktne točke in na nas ter začnite s pripravami!