Banka Sparkasse d. d. v sodelovanju s Steiermärkische Sparkasse Bank in Univerzo v Gradcu razpisuje
izobraževalni program Best of South-East za študente prava in ekonomije iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

Datum objave: 17.01.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Študijsko leto 2014/15
 

Banka Sparkasse d. d. v sodelovanju s Steiermärkische Sparkasse Bank in Univerzo v Gradcu razpisuje
izobraževalni program Best of South-East za študente prava in ekonomije iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

Glavni namen programa je študentom ponuditi nadaljnje možnosti za študij ter pripravništvo v mednarodnem okolju.

Komu je program namenjen?
Absolventom in podiplomskim študentom, ki želijo opravljati enoletni program intenzivnega pripravništva
(Trainee programme) v Steiermärkische Sparkasse Bank ali v katerem drugem podjetju iz avstrijske Štajerske regije.

Študentom 3. letnika dodiplomskega bolonjskega študijskega programa, ki želijo tekom enoletnega študija na Univerzi Karla Franca v Gradcu, dokončati svoje študijske obveznosti in v poletnih mesecih opravljati dvomesečno prakso v Steiermärkische Sparkasse Bank v Avstriji ali katerikoli drugi regiji JV Evrope, kjer ima banka sedež.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  Zelo dobro znanje angleščine in dobro znanje nemščine  1,
  • materni jezik: slovenščina, bosanščina, hrvaščina, srbščina, makedonščina ali črnogorščina.
  • študent 3. letnika dodiplomskega ali študent podiplomskega študija ekonomije ali prava,
  • nadpovprečne ocene,
  • osebnostne lastnosti: predanost, dobre komunikacijske sposobnosti, prilagodljivost, razvite sposobnosti analitičnega razmišljanja.

Štipendija znaša največ 10.000 EUR in vključuje:

  • Bivanje v študentskem domu v Gradcu (samostojna soba),
  •  420 EUR mesečne žepnine,
  • vpis na intenzivni jezikovni tečaj v Jezikovni center Univerze Karla Franca v Gradcu,
  • vpis na Univerzo Karla Franca v Gradcu,
  • plačilo šolnine na Univerzi Karla Franca v Gradcu.


Prek razpisa bo posebna komisija izbrala deset nadarjenih študentov, ki jim bodo dodeljene štipendije.
 

Več informacij o razpisu in izbornem postopku  je na voljo na povezavi: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/
 

Rok za prijavo in oddajo zahtevane razpisne dokumentacije je najkasneje do 7. marca 2014.
 

Priloge:

Pogoji prijave zahtevajo potrdilo o znanju nemščine na stopnji B 1 ali B 2 (odvisno od programa). Zahtevani so ali ÖSD Zertifikate, Zertifikate des Goetheinstituts ali certifikat Treffpunkt Sprachen der Universität Graz , ki ne smejo biti starejši od enega leta. CertifikateÖSD lahko opravljate v Sloveniji preko Avstrijskega inštituta (http://www.oesterreichinstitut.si/), certifikate Goethe Insitituta pa preko Goethe inštituta v Ljubljani oz. njihovih licenčnih partnerjev (http://www.goethe.de/ins/si/lju/slindex.htm). Večina izpitnih rokov je razpisana v februarju.