Karierni centri Univerze v Ljubljani so 16.4.2014 organizirali okroglo z naslovom Kaj lahko v času študija storim za svojo boljšo zaposljivost?

Datum objave: 17.04.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Gostje okrogle mize, ki jo je povezovala  prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica Univerze v Ljubljani, so bili predstavniki Mladih ekspertov kadrovske stroke (MEKS), s katerimi smo odstirali zanimive osebne izkušnje in izzive, koristne za vsakogar, ki razmišlja o svoji karierni poti že v času študija ali išče priložnosti za prvo zaposlitev.   

Z nami so bili:

 • Nejc Jaka Sekula, IBM Slovenija, Europe GTS Recruitment Account Manager,
 • Božidar Grgić, raziskovalec, Center za poklicno izobraževanje,
 • Tina Zafred, IBM Slovenija, podpora prodaji,
 • Nuša Bejek, Banka Koper, Kadrovska služba,
 • Alen Nočajevič, študent z raznolikimi kadrovskimi izkušnjami doma in v tujini. 

  V prijetnem vzdušju so gostje podali veliko koristnih nasvetov v pomoč študentom oz. diplomantom na nadaljnji karierni poti:    

 1. Bodite proaktivni! Svojo karierno pot načrtujte že v času študija. Priložnosti je veliko, zato jih izkoristite. Marsikatero si lahko ustvarite tudi sami, s svojo samoiniciativnostjo.  Pridobivajte praktične izkušnje, gradite svojo družbeno mrežo, vključujte se v obštudijske aktivnosti, izkoristite priložnost za študijsko izmenjavo in prakso v tujini. 
 2. Praktične izkušnje lahko pridobite v obliki študijske prakse, študentskega dela, dela na projektu, seminarskih, diplomskih, magistrskih ali drugih študijskih nalogah. Dragocene izkušnje pridobite tudi s prostovoljnim delom in drugimi obštudijskimi aktivnostmi.
 3. Ne imejte zadržkov do neposrednega pristopa k potencialnim delodajalcem, četudi nimajo objavljenega razpisa, potrebe. Sami jim predlagajte sodelovanje. 
 4. Temeljito se pozanimajte o organizaciji/potencialnem delodajalcu, na katerega naslavljate predlog za sodelovanje. Veliko podatkov dobite na njihovih spletnih straneh (npr. o strategiji, viziji, poslanstvu, področjih delovanja), na predstavitvah organizacij na fakultetah/akademijah, pri zaposlenih v organizaciji/podjetju. 
 5. Potencialnemu delodajalcu podajte konkreten predlog sodelovanja in izpostavite vaša znanja in izkušnje, ki bi lahko pripomogle njihovemu razvoju. 
 6. Vsebine pisnih predstavitev (motivacijsko pismo in življenjepis), ki jih naslavljate na podjetja, naj bodo prilagojene vsakemu potencialnemu delodajalcu posebej. Navajajte relevantne podatke in reference. V kolikor z razpisom ni zahtevano drugače, ne posredujte drugih prilog. 
 7. Če ni izrecno zahtevano, namesto Europass življenjepisa uporabite lastno obliko življenjepisa. Fotografija ni obvezna, v kolikor pa se uporabi, naj bo formalna. 
 8. Gradite vašo družbeno mrežo, povezujte se v različna interesna društva, organizacije. Vzpostavljajte in ohranjajte dobre odnose s svojimi sošolci, zaposlenimi na fakultetah/akademijah in organizacijah, kjer pridobivate praktične izkušnje. Tudi v vseh mednarodnih izkušnjah gradite mreže in se mednarodno povezujte.
 9. Uporabljajte družbena omrežja kot so LinkedIn, Twitter in Facebook, ob tem pa bodite seveda pozorni na vsebino, ki jo objavljate sami. Družbena omrežja so lahko zelo dober vir informacij o kariernih priložnostih in potencialnih delodajalcih. V tujini, vse bolj pa tudi v Sloveniji, iskanja novih zaposlenih že potekajo tudi preko teh komunikacijskih poti. 
 10. Izkoristite priložnost in odidite na študijsko izmenjavo ali prakso v tujino. Delodajalcem predstavlja tovrstna izkušnja dodano vrednost v vašem življenjepisu, saj jim nakazuje vašo samostojnost, osebnostno zrelost, odgovornost, fleksibilnost in sposobnost dela v medkulturnem okolju. 

  Ob tem pa naj velja vsakodnevno pravilo:  
 11. ne zanemarjajte študija! Redno opravljajte študijske obveznosti, četudi ste vpeti v različne aktivnosti ali študentska dela, prakse, projekte. Marsikomu so se možnosti za napredovanje omejile prav zaradi pomanjkljive ali nedokončane izobrazbe.

Predstavniki MEKS so si bili enotni tudi v tem, da izkoristite priložnosti, ki jih nudijo Karierni centri UL, in si že v času študija pridobivajte tudi druga znanja in veščine. Hitri zmenki in simulacija selekcijskega postopka so odlična priložnost za “trening” zaposlitvenega razgovora, na kariernih dnevih, predstavitvah in obiskih organizacij spoznavajte potencialne delodajalce in njihova pričakovanja do novih sodelavcev, na delavnicah KC UL pa pridobivajte različna znanja in veščine, s katerimi se boste lahko bolj samozavestno predstavljali potencialnim delodajalcem.    Več utrinkov iz dogodka si lahko ogledate tukaj.    Vabimo vas, da na spletni strani, Facebooku in spremljate aktualne vsebine in dogodke, ki vam že danes lahko koristijo na vaši nadaljnji karierni poti.