Predvideni datum objave: ponedeljek, 2. 6. 2014

Datum objave: 14.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

  • Predvideni datum objave: ponedeljek, 2. 6. 2014
  • Predvideni datum zaključka: ponedeljek, 23. 6. 2014
  • E-pošta:

Objava razpisa: celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL, predvidoma tudi na zavodu RS za zaposlovanje.

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naših spletnih straneh, predvsem v predvidenem terminu za razpis. 

OPOZORILO:

Kandidati, ki bodo kandidirali na tem razpisu, se morajo pravočasno posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2014/2015. Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/podiplomski_studij_3_stopnja/2013090915161814/. Rok za vpis v vse doktorske študijske programe je že v teku.

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej.

Kandidati, ki se ne bodo prijavili na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, se kasneje ne bodo mogli vpisati v doktorski študijski program 3. stopnje. Takih kandidatov ARRS ne bo financirala kot mlade raziskovalce, čeprav bodo izbrani na razpisu za mlade raziskovalce.