Konferenca je druga v seriji mednarodnih interdisciplinarna znanstvenih konferenc s področja varstva okolja v Sloveniji.

Datum objave: 15.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Second Contemporary Challenges Of International Environmental Law Conference5. - 7. junij 2014, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca je druga v seriji  mednarodnih interdisciplinarna znanstvenih konferenc s področja varstva okolja v Sloveniji. Namen konference je oblikovati in vzdrževati forum za razpravo o inovativnih rešitvah za varstvo okolja na mednarodni ravni med vsemi, ki delujejo na področju okolja. Gre za pristop, ki je utemeljen s potrebo, da mednarodnopravna ureditev sledi zmožnostim in potrebam prakse, da bodo dosežki mednarodnopravne stroke tudi aplikativni in, kjer je to mogoče, spodbujali okolju prijazen tehnološki razvoj.

Na konferenci bo v vzporednih panelih sodelovalo več kot 90 uglednih tujih in slovenskih strokovnjakov. Konferenca bo obravnavala sledeča temeljna področja z znanstvenega in pravnega vidika: klimatske spremembe, varstvo gozdov, biotske raznolikosti in morja. V okviru teh tem se bo konferenca osredotočala na vprašanja trajnostnega razvoja, človekove pravice do čistega okolja, migracij prebivalstva, odgovornosti držav, vloge nedržavnih akterjev… ter pomena mednarodnopravnega urejanja teh področij.

Kliknite tukaj za nadaljnje informacije o konferenci