V okviru vsakoletnih delovnih srečanj Doktorske šole Univerze v Ljubljani smo 20. maja 2014 organizirali Posvet o mentorstvu na doktorskem študiju. Posvet je bil namenjen odgovornim za doktorski študij na Univerzi v Ljubljani

Datum objave: 22.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru vsakoletnih delovnih srečanj Doktorske šole Univerze v Ljubljani smo 20. maja 2014 organizirali Posvet o mentorstvu na doktorskem študiju. Posvet je bil  namenjen odgovornim za doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. 

Udeležence posveta je v uvodu pozdravil rektor prof. dr. Ivan Svetlik. 

Predstojnica Doktorske šole prof. dr. Katja Breskvar je predstavila priporočila EUA-CDE (Council for Doctoral Education) o mentorstvu doktorskih študentov.   

Na letošnjem srečanju je kot gost sodeloval tudi profesor David Bogle, ki je predstojnik doktorske šole na UCL (University College London)  in predsedujoči v skupini odgovornih za doktorski študij LERU (League of European Research Universities). 

Svoje izkušnje in poglede na mentorstvo doktorskih študentov sta predstavila prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko in prof. dr. Domen Leštan z Biotehniške fakultete. Prof. dr. Marko Pahor pa je predstavil izkušnjo  Ekonomske fakultete na področju usposabljanja in informiranja mentorjev na doktorskem študiju. 

Marjana Slobodnik in Sergeja Mitič iz službe za doktorski študij sta predstavili določila Statuta in sklepe Senata UL, ki opredeljujejo mentorstvo in somentorstvo  na doktorskem študiju ter stališča doktorskih študentov o mentorjih.