V okviru petdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. oktobrom 2013 in 30. junijem 2014, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado (glej: Proslave ob mednarodnih dnevih OZN).

Datum objave: 29.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. oktobrom 2013 in 30. junijem 2014.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t.i. družine Združenih narodov.

Prijava za razpis mora vsebovati:

  • vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
  • tiskani izvod dela;
  • izvod dela v elektronski obliki (Word format in na CD-ju);
  • priporočilo mentorja za nagrado;
  • kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2014 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo, Cankarjeva 1/II, Ljubljana.

Posebna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo v znamenju dneva OZN, predvidoma v četrtek, 23. oktobra 2014.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na naši spletni strani www.unaslovenia.org/danZN

 

Prošnja