Datum objave: 08.06.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Razspis za štipendije za slovenske študente, ki jih razpisuje Climate-KIC

Pioneers into Practice

Evropski Program strokovnega razvoja za strokovnjake s področja nizkoogličnosti.

Program usposabljanja, ki združuje strokovnjake, organizacije zasebnega, javnega in nevladnega sektorja v prizadevanju za boj proti podnebnim spremembam.

Pogoji za prijavo:

  • vsaj 2-letne izkušnje na področju podnebnih sprememb / univerzitetna diploma (zaželjeno s tega področja)
  • aktivnost v organizaciji, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami / status (samo)zaposlenega / status doktorskega ali podoktorskega študenta
  • tekoče znanje angleščine, vedoželjnost in fleksibilnost

 

Program ponuja:

  • Kritje vseh nastalih stroškov v času trajanja programa v znesku do 6000€
  • 4 tedensko sodelovanje v gostujoči mednarodni organizaciji po lastnem izboru v eni izmed pokrajin: Emilia-Romagna, Valencia, West Mid-lands, Spodnja Šlezija, Osrednja Madžarska, Hessen, Nizozemska

Vsebina programa:

  • izvedba individualnih in skupinskih projektnih nalog, osredotočenih na globalne izzive
  • udeležba na interaktivnih delavnicah
  • sodelovanje na Climate-KIC festivalu na temo inovacij
  • mednarodno povezovanje

 

Prijave oddajte do 20.6.2014 na: http://www.climate-kic.org/programmes/pioneers/application/

Dodatne informacije na:


Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihova blažitev.

PiP climate.pdf