Oddelek za biologijo BF UL organizira delavnico s področja mikroskopije bioloških vzorcev.

Datum objave: 07.08.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Delavnica s področja mikroskopije bioloških vzorcev v2Delavnica z naslovom »Odkrivanje mikrostruktur živih sistemov z mikroskopijo: od organizmov do celic in biomolekul« bo potekala predvidoma od 02.02.2015 do 06.02.2015 v laboratorijih Oddelka za biologijo, BF UL, Večna pot 111, Ljubljana.

Delavnica je mednarodna, z udeležbo študentov in učiteljev iz Univerze v Ljubljani in tujine, potekala bo v angleškem/slovenskem jeziku, poudarek je na individualnem praktičnem delu v laboratorijih. Delavnica je za udeležence brezplačna. Namenjena je študentom druge in tretje stopnje, ki želijo nadgraditi teoretično in praktično znanje s področij svetlobne in elektronske mikroskopije bioloških sistemov. Delavnica vključuje predstavitev nekaterih naprednejših svetlobno-mikroskopskih tehnik, zajemanja in analize slike, pripravo in opazovanje različnih bioloških vzorcev s presevno in vrstično elektronsko mikroskopijo. Vodja delavnice je prof. dr. Jasna Štrus (informacije: ), prijave pošljite koordinatorki delavnice doc. dr. Nadi Žnidaršič na naslov (), najkasneje do 1. oktobra 2014. Prijava naj vsebuje vlogo z imenom in priimkom kandidata ter smerjo študija in opisom dosedanjih izobraževanj in izkušenj s področja mikroskopije in celične biologije. Zaradi omejitve števila udeležencev (največ 20) priložite tudi izpis o opravljenih izpitih in utemeljitev svojega interesa za udeležbo na delavnici (motivacijsko pismo na eni strani). Prednost bodo imeli kandidati z ustreznejšimi znanji s področja celične biologije in mikroskopije. Več na: http://www.bf.uni-lj.si/biologija/aktivnosti/mikroskopija-bioloskih-vzorcev/.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

 

Ljubljana, 1.8.2014                                                                        vodja delavnice: prof. dr. Jasna Štrus

                              BioDelavnica_banners