Datum objave: 25.09.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

1

Univerza v Ljubljani je s podporo projekta FOSTER organizirala predstavitev odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav.

V okviru programa so bile predstavljene evropske politike in infrastrukture odprtega dostopa do recenziranih objav ter raziskovalnih podatkov in aktivnosti v Sloveniji:

V okvirnem programu Obzorje 2020 je obvezna odprta dostopnost   do vseh recenziranih objav iz sofinanciranih projektov (takoj ali s časovnim zamikom šest oziroma dvanajst mesecev po objavi). V letih 2014 in 2015 Evropska komisija izvaja Pilot odprtih raziskovalnih podatkov, v okviru katerega so projekti sedmih področij znanosti (dvajset odstotkov sredstev programa Obzorje 2020 v teh dveh letih) obvezani z določilom o obvezni odprti dostopnosti raziskovalnih podatkov, ki bodo nastali v projektih. Evropska komisija od držav članic EU pričakuje, da bodo nacionalne politike in določila o odprtem dostopu uskladile z določili, ki veljajo v programu Obzorje 2020. Metapodatki o objavah in raziskovalnih podatkih iz projektov, sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi javnimi sredstvi, se zbirajo na evropskem portalu OpenAIRE (skupen prikaz rezultatov javno financiranih raziskav v Evropskem raziskovalnem prostoru).

Odprti dostop do objav in podatkov iz javno financiranih raziskav priporočajo ter podpirajo Globalni raziskovalni svet, ministri za znanost držav G8, Znanost Evropa, evropske akademije znanosti, Evropsko združenje univerz, Združenje evropskih raziskovalnih univerz, Organizacija za evropsko sodelovanje in razvoj ter Unesco.