Datum objave: 30.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabimo vas na dvodnevno usposabljanje

»Ustvarjanje delovnega in učnega okolja za prihodnost«

Univerza v Ljubljani v okviru projekta Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL) pripravlja dvodnevni dogodek »Ustvarjanje delovnega in učnega okolja za prihodnost«. Dogodek bo potekal 10. in 11. novembra 2014 na UL FDV. Na njem bodo sodelovali domači in tuji gosti. Namen dogodka je razvijanje kulture kakovosti, ki pripomore k ustvarjanju delovnih in učnih okolij za prihodnost. Udeleženci bodo na njem lahko razvijali kompetence, ki pripomorejo k izboljševanju kulture kakovosti in izmenjevali dobre prakse na tem področju. Način dela bo plenaren, a delavniški, v kombinaciji z interaktivnimi pristopi v manjših skupinah. Delovni jezik bo predvsem angleški.

Usposabljanje bo podprlo velike in majhne spremembe na poti do delovnega in učnega okolja za prihodnost.

Odpirali bomo prostore za sodelovanje, nove ideje, možnosti za spremembo in njihovo uresničevanje. Spraševali se bomo, katera vprašanja vzpodbudijo pogovore, ki štejejo in kako povezovalno izražati povratne informacije - svojim kolegom, sodelavcem, nadrejenim, študentom…

Soočili se bomo z izzivi v izobraževanju in njegovem managementu:
- Kako ustvarjati inovativno okolje, kjer izzivalne ideje lahko uspejo in se uresničijo?
- Kako do učnega okolja, kjer lahko ustvarimo več učne moči?
- Kako uporabiti drugačne pristope za zanimive in dinamične predstavitve ter prispevke?
- Kako s študenti razvijati veščine razmišljanja, učinkovite učne strategije in podpirati čustveno inteligentnost, da postanejo samostojni pri učenju?
- Kakšne so ključne razlike med moderno in tradicionalno organizacijsko kulturo? 

Dogodek je namenjen:
- Dekanom, prodekanom, tajnikom in drugim vodstvenim delavcem,
- Predsednikom in članom komisij za kakovost ter koordinatorjem projekta KUL,
- Visokošolskim učiteljem in sodelavcem,
- Strokovnim sodelavcem,
- Predstavnikom študentov,
- Ostalim zainteresiranim za kakovost.

PROGRAM IN GOSTI

Priporočamo udeležbo na celotnem dogodku. V primeru, da se ne bi mogli udeležiti celotnega dogodka, se lahko udeležite tudi le enega dne (celoten prvi ali celoten drugi dan). Prijavnica je na POVEZAVI - prijava ni več mogoča, saj je delavnica že zapolnjena, rok za prijavo pa 7. 11. 2014. Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled). V kolikor imate tehnične težave pri prijavi preko Sharepoint-a, vas prosimo, da se najprej obrnete na pristojno osebo za informatiko na svoji članici. Če težave tako ne morete rešiti, se obrnite na Univerzitetno službo za informatiko, preko elektronskega naslova .

V primeru težav lahko prijavo pošljete tudi na naslov , pri tem obvezno navedite, ali se prijavljate za oba dneva ali le enega.

Zaradi načina dela je število udeležencev omejeno na približno 70 oseb. Za dodatne informacije o dogodku smo vam na voljo na elektronski pošti . Dogodek bo potekal v ponedeljek in torek, 10. in 11. novembra 2014, od 9.00 do 17.00, v Veliki dvorani UL FDV (drugo nadstropje), Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.
 

UL-logo

 ministrstvo_za_izobrazevanje-slikaLogoESRR

 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.