Danes so predstavniki Univerze v Ljubljani v Centru starejših Črnuče obiskali najstarejšega profesorja Univerze v Ljubljani gospoda Martina Čokla. Profesor gozdarstva, ki je nedavno praznoval zavidljivih 107 let in je avtor desetih samostojnih publikacij ter številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ob opisovanju svojih spominov ostaja preprost. Ti ga najraje popeljejo v otroštvo: »V šoli smo se med vsakim odmorom igrali na šolskem dvorišču, na poti domov pa skakali čez potoke in plezali po drevesih,« se z nostalgijo spominja profesor Čokl. Živahen značaj in ukvarjanje z naravo sta zagotovo pripomogla k njegovi vitalnosti in mentalni kondiciji tudi v starosti, ki se mnogim zdi čudežna. Nenazadnje je profesor Martin Čokl starejši tudi od Univerze v Ljubljani, ki bo 3. decembra praznovala 95 let obstoja.

Datum objave: 06.11.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Kmetijsko gozdarski fakulteti v Zagrebu je študiral gozdarstvo, ki ga je močno zaznamovalo. Plod njegovega raziskovalnega dela je deset samostojnih publikacij, številni znanstveni in strokovni prispevki. Med njegovimi najbolj znanimi deli je Gozdarski priročnik, ki je doživel že šesto dopolnjeno izdajo. Pomembno delo je opravil tudi pri oblikovanju gozdarske strokovne terminologije in kot glavni urednik publikacij na Inštitutu za gozdarstvo. Do upokojitve leta 1977 je bil trinajst let izredni profesor za dendrometrijo in statistične metode na Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ta mu je leta 1979 v znak priznanja za opravljeno raziskovalno, strokovno-pospeševalno in pedagoško delo podelila Jesenkovo priznanje. 

Profesor Čokl se je ob prisotnosti žene Irene in sina Andreja obiska zelo razveselil in v skoraj enournem pogovoru slikovito opisoval svoje spomine. »Živeti je treba vsak dan posebej in biti zadovoljen s tistim, kar imaš,« je povedal ob zaključku srečanja. 

Avtor fotografij: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.