Datum objave: 14.11.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru projekta KUL (Kakovost Univerze v Ljubljani) je 10. in 12. novembra 2014 na Fakulteti za družbene vede potekal dogodek z naslovom »Ustvarjanje delovnega in učnega okolja za prihodnost«. Na dogodku so sodelovali priznani domači in mednarodni strokovnjaki s področja participativne komunikacije, učinkovitega vodenja skupin in uvajanja inovacij. Marjeta Novak (Humus), Marc Levitte (Arto of Participatory Leadership), Nikolaj Mejaš (O.K. Consulting), Jef Staes (Red Monkey Company) in John Collick (Promethean's Learning Productivity Studio) so poskrbeli, da je bilo dogajanje pestro, aktivno in zanimivo ter da so bile predstavljene in aktivno preizkušene sodobne prvine organizacije usmerjene v kakovost, produktivno in participativno komunikacijo in inovacije.

 

Univerza v Ljubljani želi s tovrstnimi dogodki dvigniti organizacijsko kulturo in ustvarjati spodbudno okolje za trajnostni razvoj vseh dejavnosti na univerzi.

 

 ministrstvo_za_izobrazevanje-slikaUL-logoLogoESRR

 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

 

Avtor fotografij je Željko Stevanić za IFP, d.o.o.