Datum objave: 05.12.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes so izbrane upokojene učiteljice in upokojeni učitelji Univerze v Ljubljani prejeli častne nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor za pomembne prispevke k razvoju  univerze in povečanju njenega ugleda. »Listine zaslužnih profesorjev niso le izraz zahvale univerze. Z njimi izražamo iskreno željo po nadaljnjem sodelovanju, ki bo sicer manj intenzivno kot doslej, toda nič manj dragoceno,« je povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Slavnostni govorec dogodka, akad. prof. dr. Alojz Kralj, ki je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejel leta 1998, je poudaril: »Verjamemo in pričakujemo, da bodo mlajši kolegi prav tako, ali še bolj zavzeto, skrbeli za zadovoljstvo vseh deležnikov in povečevanje ugleda Univerze v Ljubljani. Zaslužni profesorji lahko po lastnem preudarku v določeni meri sodelujejo pri delovanju univerze, toda glavnina obveznosti in zadolžitev prehaja na mlajše kolege.«
Slavnostni govor si v celoti lahko preberete tukaj: prof. dr. Alojz Kralj

Novi zaslužni profesor dr. Janko Prunk, nekdanji profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, se je prejetega naziva zelo razveselil: Vesel sem, da kolegi cenijo moje dolgoletno poučevanje na fakulteti in moje zavzemanje za ohranitev javnega visokega šolstva. Razveseljuje me tudi, da me kolegi na fakulteti niso pozabili, kljub temu da sem že dve leti v pokoju. To je dokaz, da na naši univerzi le živi akademska kolegialnost kot ena temeljnih vrednot akademske skupnosti.«

S ponosom je prisotne na dogodku nagovorila tudi nova zaslužna profesorica dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, ki se je v imenu vseh letošnjih prejemnikov častnih nazivov zahvalila z besedami: »Ko smo hodili po svojih pedagoških in raziskovalnih ustvarjalnih poteh, nismo hodili sami, povabili smo študente in kolege, kazali pot in  učili, se učili  in ustvarjali skupaj. Naziv razumemo kot priznanje za opravljeno, delo, ki ostaja naša skupna last.«   

Zaslužne profesorice in profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2014 so:

red. prof. Slavko Goričar, Akademija za glasbo
prof. dr. Božidar Žlender, Biotehniška fakulteta
prof. dr. Tea Terezija Petrin, Ekonomska fakulteta
prof. dr. Janko Prunk, Fakulteta za družbene vede
akad. prof. dr. Tadej Bajd, Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Alenka Šivic-Dular, Filozofska fakulteta
akad. prof. dr. Ljubinka Teržan, Filozofska fakulteta
prof. dr. Bojan Majes, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
prof. dr. Janez Stepišnik, Fakulteta za matematiko in fiziko
prof. dr. Saša Divjak, Fakulteta za računalništvo in informatiko
prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo
akad. prof. dr. Janez Sketelj, Medicinska fakulteta
prof. dr. Jakob Lamut, Naravoslovnotehniška fakulteta
akad. prof. dr. Jože Mencinger, Pravna fakulteta
prof. dr. Ivanka Brglez, Veterinarska fakulteta

 

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d.o.o.