Datum objave: 12.12.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V četrtek, 4. decembra 2014 je Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani obeležila 60-letnico svojega delovanja. Do danes je fakulteta vzgojila zdravstvene strokovnjake, ki so postali enakopravni člani zdravstvenih in multiprofesionalnih timov. Gradijo stroko, ustanovili so strokovna združenja, razvijajo kadre, ki so sposobni raziskovati, objavljati znanstvene in strokovne članke, učiti paciente, laično in strokovno javnost.  

Začetki šolanja zdravstvenih strokovnjakov, ki so se izobraževali na današnji Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, segajo v 18. stoletje, natančneje v leto 1753, ko je bila v Ljubljani ustanovljena babiška šola. Kmalu po drugi svetovni vojni, v študijskem letu 1951/52, je bil na Šoli za medicinske sestre tudi že prvi vpis kandidatk s končano srednjo šolo v višješolski program za medicinske sestre. Organizirano izobraževanje je nato potekalo v treh ločenih ustanovah, ki so se leta 1962 združile v Višjo šolo za zdravstvene delavce. Leta 1975 je višja šola postala polnopravna članica Univerze v Ljubljani. Leta 1995 se je višja šola preoblikovala v Visoko šolo za zdravstvo, ta pa leta 2009 v Zdravstveno fakulteto. 

Ves čas delovanja si je fakulteta prizadevala izvajati kakovostne študijske programe, kar počne še danes z z dvigovanjem izobrazbene strukture pedagoških in znanstvenih delavcev. Osebna rast zaposlenih pripomore k izobraževanju kakovostnejših diplomantov, ti pa s svojim delovanjem pripomorejo k izboljšanemu zdravstvenemu stanju posameznikov in celotne družbe ter širijo prepoznavnost vseh poklicnih skupin v slovenskem in širšem prostoru. 

 

Avtor fotografij je Nik Rovan.