Datum objave: 02.02.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Države članice skupaj z Evropsko komisijo vsako leto izberejo nekaj najboljših LIFE projektov, ki so bili zaključeni in ovrednoteni v predhodnem letu. Izmed 61 projektov s področja narave oziroma nanjo vezane komunikacije, jih je januarja 2015 izbrala 13 in med njimi je tudi naš projekt SloWolf.

Projekt smo od 2010 do 2013 izvajali Univerza v Ljubljani skupaj s partnerjema Zavodom za gozdove in Društvom Dinaricum. Cilj projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji« (kratko ime »SloWolf«) je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. 

Projektne spletne strani: www.volkovi.si
Več o programu LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Kontakt vodje projekta:
Aleksandra Majić Skrbinšek,