Datum objave: 27.02.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Obeležili smo 50 let od začetka uvajanja organizirane in vodene športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani. Takratno vodstvo Univerze je sprejelo sklep, da naj se v prvem letniku v redne študijske programe posameznih fakultet uvede predmet telesna vzgoja, ki naj bo enakovreden ostalim predmetom.

Ob svečanem dogodku je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (Katedra za šport) izdala publikacijo 50 let Športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani 1963-2013. Na podlagi sklepa Katedre za šport na Univerzi v Ljubljani pa sta rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ter dekan Fakultete za šport Univerze v Ljubljani prof. dr. Milan Žvan podelila tudi priznanja za prispevek k razvoju in umeščanju športne vzgoje, dolgoletno pedagoško delo ter publicistično dejavnost na področju univerzitetnega športa.

Priznanja so prejeli:

 1. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani za prispevek k razvoju in umeščanju športne vzgoje.
 2. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani za prispevek k razvoju in umeščanju športne vzgoje.
 3. Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani za prispevek k razvoju in umeščanju športne vzgoje.
 4. Izr. prof. dr. Herman Berčič za prispevek k razvoju Katedre za šport na univerzi, publicistično dejavnost ter prepoznavnost športa na univerzi.
 5. Spec. pred. Darja Kürner za publicistično dejavnost na področju univerzitetnega športa doma in v tujini ter promociji redne športne vzgoje na Filozofski fakulteti.
 6. Strokovna revija Univerzitetni šport za odmevno vsebinsko obravnavno univerzitetnega športa pod vodstvom glavnega urednika spec. pred. Dušana Gerloviča.
 7. Spec. pred. Jože Bratuž za 30-letno pedagoško delo na področju univerzitetnega športa.
 8. Spec. pred. Aleš Omahen za 30-letno pedagoško delo na področju univerzitetnega športa.
 9. Spec. višji pred. Slavko Potočnik za 30-letno pedagoško delo na področju univerzitetnega športa.
 10. Pred. mag. Aleš Golja za 20-letno pedagoško delo na področju univerzitetnega športa.
 11. Spec. pred. Matej Jamnik za 20-letno pedagoško delo na področju univerzitetnega športa.
 12. Pred. Gorazd Janko za 20-letno pedagoško delo na področju univerzitetnega športa.

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d.o.o.