Datum objave: 17.03.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 17. marca 2015 – Univerza v Ljubljani je danes na Informacijskega pooblaščenca poslala zahtevo za uvedbo inšpekcijskega postopka proti Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), zaradi zadnjih objav prejemnikov avtorskih honorarjev v aplikaciji Supervizor. Na Univerzi v Ljubljani menimo, da gre za nezakonito obdelavo osebnih podatkov.

KPK je v zadnjih objavah prejemnikov avtorskih honorarjev v aplikaciji Supervizor razkrila podatke, ki so zavajajoči, saj so najmanj v določenih delih neresnični. V več izjavah za javnost je predsednik KPK Boris Štefanec nakazal, da podatki morda kažejo na nezakonitost in neetičnost (med drugim v intervjuju za Objektiv, z dne 14. marca 2015). Njegove izjave, upoštevajoč, da gre za državni organ z izjemno odmevnostjo v javnosti, jasno nakazujejo oškodovanje prizadetih. Z izjavami o morebitni ne/zakonitosti implicira vsaj na sum nepravilnosti, ki ni v ničemer izkazan.

Z nadgradnjo aplikacije, ki vsebuje tudi podatke o posameznikih (čeprav, kot poudarja KPK, prejemnikih javnih sredstev) je Supervizor postal zbirka osebnih podatkov. Ta zbirka osebnih podatkov nima pravnega temelja v nobeni zakonski določbi, čeprav bi ga morala imeti. V aplikaciji Supervizor so tudi informacije, ki niso informacije javnega značaja, saj ne izvirajo iz delovnega področja organa. Če ne gre za informacijo javnega značaja, ker ta ne izvira iz delovnega področja organa (temveč sodi v tržno dejavnost, ki je v skladu z Zakonom o zavodih dopustna), se nadaljnje določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja o izjemah, izjemah od izjem ipd., ne smejo uporabiti.

Ali gre za informacije javnega značaja ali ne, vnaprej ni nihče ugotavljal, saj je bila, kot je razbrati iz javno dostopnih informacij, izhodišče za odločitev o spletni objavi poraba javnih sredstev. Pri tem je bilo povsem zanemarjeno dejstvo, da je poraba javnih sredstev t. i. izjema od izjeme od prostega dostopa, ko je predhodno že ugotovljeno, da gre za informacije javnega značaja. Te presoje na KPK niso opravili.

Objava osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor je tudi v nasprotju z načelom sorazmernosti.

Predsednik KPK je v Odmevih na RTV Slovenija, 10. 3. 2015, na vprašanje novinarke o tem, zakaj je bila pri razkritjih nakazil fizičnim osebam postavljena meja 200 tisoč evrov, med drugim dejal: »Zadeve so zelo občutljive in mi se tega zavedamo. Zato smo dobro preučili Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Tehtali smo javni interes in načelo sorazmernosti in prišli smo do zaključka, da se v prvi fazi izpostavi tiste, ki so dobili največja izplačila. To je ta meja 200.000 evrov. Lahko pa danes povem, da bomo v zelo kratkem času to mejo znižali na 150.000 evrov in nadaljevali, ustavili se bomo verjetno pri 50.000 evrov.«

Iz izjav predsednika KPK in javno dostopnih podatkov nikakor ni mogoče ugotoviti, zakaj se bo meja sorazmernosti, ki je 5. marca 2015 predstavljala 200.000 evrov, »v kratkem« spustila do 150.000 in na koncu »verjetno« na 50.000 evrov. Dodatno opozarjamo, da časovno razdobje objave sploh ni bilo predmet tehtanja in so posledično objavljeni podatki, ki jih, kot smo izpostavili zgoraj, UJP sploh ne bi smel več hraniti. Iz nobene izjave pa ni mogoče razbrati, ali se bo to obdobje skrajševalo ali le podaljševalo.

Ponovna uporaba osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor ni dopustna, kar je tudi predmet prijave Univerze v Ljubljani na Informacijskega pooblaščenca.

Zaradi ugotovitve več kršitev s področja varstva osebnih podatkov, Univerza v Ljubljani od Pooblaščenca zahteva, da z začasno odločbo ustavi objavo osebnih podatkov do dokončne odločitve pravnih vprašanj, nanizanih v prijavi.

Univerza v Ljubljani je 13. marca 2015 pooblastila odvetniško družbo Pirc Musar za pravno ukrepanje v zvezi z obravnavano zadevo.

Dodatne informacije: Odvetniška družba Pirc Musar, odvetnica Nataša Pirc Musar