Datum objave: 20.03.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO) je v sodelovanju z drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani prejemnik evropskih sredstev za štiri projekte v okviru javnega razpisa za sofinanciranje Po kreativni poti do praktičnega znanja.  

Pri prvem projektu, Praktična uporaba zavrženih materialov s poudarkom na izdelkih tekstilnega porekla, bodo študenti predelovali staro oblazinjeno pohištvo. S tem želijo opozoriti, da lahko odrabljenim izdelkom in odpadkom iz tekstilne ali tapetniške industrije z ustvarjalnimi zasnovami in tehničnimi obnovami omogočimo ponovno uporabo. 

Drugi projekt, Določitev razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja, bo vključeval poglobljeno raziskavo slikarjeve tehnologije, kar bo odločilno pri načrtovanju konservatorsko-restavratorskih posegov na njegovih umetninah. Analiza bo omogočila tudi pripravo barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabljal Pregelj, to pa bo hkrati osnova za nadaljnji razvoj kakovostnih slikarskih materialov po dostopnejših cenah. 

Pri tretjem projektu se bodo študenti lotili načrtovanja in implementacije portala, prek katerega uporabniki lahko naložijo testno aplikacijo na svojo fiksno ali mobilno napravo, s čimer bo naročnikom omogočeno testiranje individualnih uporabnikov v realnem okolju. 

Izvedba četrtega projekta bo obsegala pripravo celostne grafične podobe inovativne programske opreme ter zasnovo tržne analize in spletne strani. 

Foto: arhiv ALUO Univerze v Ljubljani