Datum objave: 30.03.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Raziskovalec Univerze v Ljubljani dr. Marijo Telenta, zaposlen v laboratoriju LECAD Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, je prejel financiranje Evropskega konzorcija EUROfusion, ki upravlja fuzijske raziskovalne aktivnosti v Evropi. 

Namen EUROfusion Engineering Grant (EEG) programa je spodbujanje odličnosti in kariernega razvoja mladih inženirjev. Program EEG podpira njihove raziskovalne aktivnosti in mednarodne mobilnosti za obdobje treh let. V okviru EEG projekta je naloga dr. Marija Telente, pod mentorstvom doc. dr. Leona Kosa iz LECAD-a in so-mentorstvom dr. Roba Akersona iz Culham centra za fuzijsko energijo (CCFE), izdelava vmesnika za prenos podatkov CAD (Computer Aided Design). Ta vmesnik bo zagotavljal možnosti za konverzijo, zmanjšanje detajlov in prenos podatkov CAD. Obstoječi postopki obdelave podatkov CAD so neprimerni in zamudni. Vmesnik, zasnovan na znanstvenem poteku dela, bo presegel takšne težave. Nameščen predstavljen bo na večini evropskih srednje velikih Tokamak napravah (MST), Skupni evropski torus (JET) napravi, stelaratorju W7-X ter ITER, JT60-SA, MAST-U, KSTAR, itd, s ciljem EEG projekta, da pripravi mednarodno sprejemljivo infrastrukturo. 

 

Fotografije: LECAD laboratorij 

LECAD, laboratorij za CAD modeliranje, je vključen v fuzijske projekte od ustanovitve Slovenskega fuzijskega združenja (SFA) v letu 2005. Sodeluje v pogodbenem dogovoru EFDA ter v EUROfusion konzorciju. Poleg tega upravlja z največjim super-računalnikom v slovenskem izobraževalnem okolju, ki je del PRACE DECI mreže, Partnerstva za napredno računalništvo v Evropi, ter izvaja raziskave v fiziki plazme in fuzijskega inženiringa. Več informacij na http://lecad.fs.uni-lj.si/ in http://hpc.fs.uni-lj.si/ . 

EUROfusion, evropski konzorcij za razvoj fuzijske energije, upravlja fuzijske raziskovalne aktivnosti v Evropi v imenu Euratom-a. Člane EUROfusion konzorcija predstavlja 29 nacionalnih fuzijskih laboratorijev, ki neprekinjeno sodelujejo od leta 1970, ko so začeli gradnjo skupnega evropskega torusa Joint European Torus (JET). Za kooridiranje raziskovalnih aktivnosti po dokončanju JET-a je bil leta 1999 zasnovan pogodbeni dogovor o razvoju fuzije v Evropi EFDA. Od leta 2014 EUROfusion konzorcij pelje ta razvoj še korak naprej. Več informacij na https://www.euro-fusion.org/ .

Dr. Marijo Telenta prejel financiranje EUROfusion Engineering Gran 1

 Nekaj preteklih projektov fuzijskega inženeringa laboratorija LECAD.