Datum objave: 30.03.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Pod okriljem Fakultete za šport Univerze v Ljubljani bo v prihodnjih tednih potekal pilotni projekt SLOfit študent, s katerim želimo študente in študentke spodbuditi k spremljanju lastnega stanja gibalne učinkovitosti in zdravstvenih tveganj, ki izhajajo iz telesne (ne)dejavnosti in prehranskih navad. 

V ta namen bo razpisanih več terminov, na katerih bo potekalo merjenje gibalnih sposobnosti in telesnih mer. Vsi, ki se boste udeležili meritev, boste dobili tudi povratno informacijo o stanju vašega telesa, na osnovi katere se boste lažje odločali za izboljševanje ali dopolnjevanje svojega življenjskega sloga. Več informacij na SLOfit študent 2015.

Koristne informacije:

Letak---SLOfit-študent