Datum objave: 01.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in organizacijski odbor Skoka čez kožo organizirata že 44. skok čez kožo, ki bo v soboto, 11. aprila, ob 19. uri, v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Skok čez kožo je stanovska prireditev, na kateri sprejemamo novince v druščino montanistov. Skačejo absolventi in študenti zadnjih letnikov vseh smeri montanistike (geologija, geotehnologija in rudarstvo ter materiali in metalurgija).  

Vsak kandidat skoči čez kožo k svojemu botru. Boter mora biti član druščine in jamči za novinca. Tako kot v starih časih, bi naj tudi današnji botri prinesli svoje izkušnje na mlajši rod in bili svojim varovancem dober tovariš v življenju in vodnik v strokovnem delu. Novinci zaobljubijo, da bodo spoštovali tradicije stanu in da bodo svoj poklic opravljali vestno in pošteno. Prezidij, najvišja oblast na Skoku čez kožo, nato razglasi sprejem v druščino montanistov. 

Bienalna prireditev z najstarejšo tradicijo je danes simbolika nekdaj zahtevnih preizkusov, s katerimi so rudarji preizkušali novinca z namenom ugotovitve, ali je novinec primeren za delo z njimi in življenje v njihovi skupnosti. Po saških virih iz 16. stoletja se rudarska koža omenja kot del opreme rudarjev. Koža je služila kot zaščita proti vlagi in hladu pri sedečem delu in za drčanje po nagnjenih jamskih predelih. Ker je bila koža specifičen del opreme samo v rudarskem stanu, je kmalu postala rudarjev zaščitni znak, častni simbol in del slavnostne nošnje. 

Prvi Skok čez kožo je bil organiziran v Ljubljani leta 1923. Tradicija je bila prekinjena z drugo svetovno vojno. Leta 1951 so tradicijo obnovili z 12. skokom čez kožo. 

 

Fotografija: Arhiv Skoka čez kožo