Datum objave: 17.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabimo vas na delavnico, na kateri se bomo ukvarjali z naslednjimi vprašanji:

  • Kako naj ustvarimo študijski proces, ki motivira tako študente kot učitelje?
  • Kako naj razvijamo pedagoške pristope, ki upoštevajo potrebe študentov, učiteljev in univerze kot organizacije?
  • Kaj vse je možno, kadar študenti in zaposleni združimo moči v konstruktivnem dialogu?
  • Kaj lahko že jutri naredimo, da bo študijski proces bolj smiseln in navdihujoč za vse vpletene? Kako voditi poživljajoč dialog s študenti kljub hierarhičnim preprekam?
  • Kako se lahko skozi konkreten izziv naučimo ustvarjalne metodologije, ki je uporabna tako na sestankih, govorilnih urah, v mentorstvu – kot pri daljših procesih sprememb?

Delavnica bo v sredo, 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

Na delavnico še posebej vabimo študente in študentske predstavnike. Zaradi uporabljene metodologije je še posebej zanimiva za študente študijskih smeri, ki se ukvarjajo s kompleksnejšimi  organizacijskimi in medosebnimi izzivi (študenti ekonomije, organizacijskih ved, kadrovskega managementa, socialnega dela, psihologije, sociologije, pedagogike, andragogike…).

Rok za prijavo je 20. 4. 2015, prijava in več o delavnici je na naslednji povezavi:

http://www.uni-lj.si/aktualno/koledar_dogodkov/dogodki/2015040814545807/

Delavnica bo izvedena v okviru projekta Kakovost Univerza v Ljubljani (KUL), namenjena je zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani.

 

uni+mizs+esrr-logo.jpg

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

 

V celodnevni delavnici boste pridobili:

  • poznavanje ključnih načel vodenja pozitivnih sprememb s svetovno uveljavljeno metodologijo Appreciative Inquiry (AI),
  • izkušnjo procesa Apprecitiave Inquiry, apliciranega na relevantno temo (kakovost študijskih procesov ter motiviranost študentov),
  • izkušnjo  konstruktivnega sodelovanja med različnimi deležniki (študenti, pedagoško osebje, podporne službe …),
  • priložnost prispevati svoje uvide in ideje za izboljševanje študijskih procesov.