Datum objave: 21.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko prehransko društvo 17. junija 2015 prirejata tradicionalno strokovno izobraževanje Bitenčevi živilski dnevi z naslovom Hrana, prehrana in mediji. 

Mediji so pomemben vir informacij, ki lahko vplivajo na zaznavanje, odnos in vedenje javnosti. Med drugim lahko odločilno vplivajo tudi na mnenje ljudi o hrani, o tem, kaj bodo kupili in jedli. Viri informacij so lahko različni, pri čemer je neobhodno dejstvo, da je znanost koristna in uporabna, vendar mora biti med potrošniki priznana in pomembna. To lahko dosežemo na način, da v pravem okviru poljudno utemeljimo namen in ključne ugotovitve raziskovalnega dela.  

Enodnevno srečanje je namenjeno živilskim tehnologom, prehranskim in drugim strokovnjakom, ki delujejo na področju razvoja novih živil, spremljanja kakovosti živil, načrtovanja in vrednotenja prehrane. Izobraževanje bo zanimivo tako za raziskovalce na področju živilske tehnologije in prehrane kot tudi za medije, ki o hrani in prehrani poročajo. 

Kraj dogodka: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

Kotizacija znaša 150 evrov (z 22 % DDV) in vključuje enodnevno izobraževanje, zbornik prispevkov ter napitke in prigrizke ob premorih. Za udeležence iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, študente in člane SPD je kotizacija 120 evrov  (z 22 % DDV).