Datum objave: 29.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zaživela je platforma Start:up Ljubljana, program za podjetniški preboj naše prestolnice, univerzitetnega mesta in Osrednjeslovenske regije. Nosilca programa sta Tehnološki park Ljubljana in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, podpornik je Mestna občina Ljubljana, partnerske institucije pa Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in Institut Jožef Stefan.  

Cilj programa je do leta 2020 ustvariti 500 novih podjetij, vključiti v programe tisoč podjetniških ekip in ustvariti 1500 novih delovnih mest. Program Start:up Ljubljana je odprta platforma, v katero so vabljeni vsi posamezniki in organizacije, ki želijo prispevati k viziji razvoja dinamične, podjetnim talentom prijazne regije in mesta. 

Ob zagonu platforme je prorektorica Univerze v Ljubljana prof. dr. Maja Makovec Brenčič povedala: »Univerza v Ljubljani spodbuja in ozavešča študente, da se že v času študija čim bolje pripravijo na svojo karierno pot. Ena od poti je tudi podjetniška. S pomočjo Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI), kariernih centrov Univerze v Ljubljani (KC), razvoja študijskih predmetov in obštudijskih aktivnosti ponujamo študentom možnost spoznavanja podjetniških izzivov. Prav tako spodbujamo študente in mlade raziskovalce k inovativnemu raziskovalnemu delu. V ta namen podeljujemo tudi Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Zato, da bi bili v vseh teh aktivnostih v Ljubljani in širše še bolj povezani, pozdravljamo pobudo Start:up Ljubljana, saj bomo tako skupaj soustvarjali boljše podporno okolje, nove priložnosti in učinkovitejši pretok informacij mladim in vsem tistim, ki si želijo podjetniških izzivov.«

Več informacij: www.startupljubljana.si in FB profilu.

 

Avtorica fotografije je Lea Plut.