Datum objave: 15.05.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Odvila se je delavnica Pogled na žled, katere namen je bil predstaviti znanje in raziskave o ukrepih po ujmah širši javnosti, predvsem posameznikom, ki so neposredno povezani z ukrepi, lastnikom gozdov, revirnim gozdarjem ter drugim. Delavnico sta organizirala Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, skupaj z Zavodom za gozdove RS.  

Pomen sodelovanja na področju gozdarstva so v pozdravnih nagovorih izpostavili tudi prof. dr. Janez krč, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Primož Simončič, direktor GIS, Damjan Oražem, direktor ZGS in mag. Jošt Jakša, generalni direktor prisojnega direktorata na MKGP. Vsi so poudarili, da so ujme naraven pojav, ki ponujajo priložnost za oblikovanje gozda z večjo starostno, strukturno in vrstno raznolikostjo. Tak gozd ima izboljšane habitatne razmere in povečuje biotsko pestrost. Dodali so še, da bo umetna obnova (sajenje) potrebna tam, kjer je nevarnost erozije, na najbogatejši rastiščih, in kjer primanjkuje zadostno število semenskih dreves. Potrebno je preizkušanje alternativnih, pogosto cenejših oblik sanacije, so še povedali govorci. 

Avtor fotografij je Iztok Sinjur.