Datum objave: 01.06.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 1. junija 2015 – Na Univerzi v Ljubljani smo zadovoljni z ugotovitvijo informacijskega pooblaščenca (IP), da je bilo ravnanje KPK nezakonito. V obrazložitvi odločitve IP in spremljajočih ugotovitvah pa je vrsta pričakovanih nelogičnosti. Na primer nezakonito pridobljeni osebni podatki ne morejo biti zakonito objavljeni, KPK pa nima pravnega temelja za objavo podatkov posameznikov, ki so v fazi preiskave. Od IP pričakujemo predvsem uvedbo ustreznih prekrškovnih postopkov in odločbo o ukrepih glede zaledne zbirke, ki jo je s prisvajanjem osebnih podatkov KPK ustvarila in jo še naprej obdeluje.

IP je v zaključku obrazložitve odločitve objavil, da objava osebnih podatkov posameznikov od 4. 3. 2015 naprej, potem, ko je KPK uvedel »sistemsko preiskavo«, ni problematična, saj, da gre za informacije javnega značaja. Dejstvo je, da je objava zgolj posledica obdelave osebnih podatkov v t .i. zaledni zbirki KPK, v katero so bili osebni podatki po ugotovitvah IP pridobljeni nezakonito. Nezakonito pridobljeni osebni podatki ne morejo biti zakonito objavljeni.

Ravnanje KPK z osebnimi podatki po uvedbi preiskave natančno predpisuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. KPK nima pravnega temelja za objavo podatkov posameznikov, ki so v fazi preiskave. KPK lahko svoje mnenje, ki lahko vključuje tudi osebne podatke, objavi le skupaj z odgovorom obravnavane osebe, potem, ko je tej osebi dala možnost udeležbe v postopku. Ker gre za »sistemsko preiskavo« se postavlja vprašanje, ali KPK lahko pridobiva osebne podatke in jih objavlja.

Zgoraj opisane nelogičnosti so le nekatere v obrazložitvi odločitve IP. O nadaljnjih ukrepih bomo razmislili, od IP pa pričakujemo predvsem uvedbo ustreznih prekrškovnih postopkov, skladno z ugotovitvijo IP o nezakonitosti, tako obdelave osebnih podatkov v zaledni zbirki, kot posledično tudi nezakonite objavo osebnih podatkov (zaenkrat za podatke, ki so starejši od desetih let). Pričakujemo tudi podajo kazenske ovadbe, zaradi nezakonite javne objave osebnih podatkov (po 143/I členu KZ-1) oziroma zaradi zlorabe pooblastil s strani KPK. Prepričani smo, da je z objavo osebnih podatkov številnim posameznikom nastala nepopravljiva škoda.

Od IP prav tako pričakujemo odločbo o ukrepih glede zaledne zbirke, ki jo je s prisvajanjem osebnih podatkov (te ne po zakonu ne po pogodbi z UJP KPK ne bi smela pridobiti) KPK ustvarila in jo še naprej obdeluje.

Več o odzivu Univerze v Ljubljani si lahko preberete v priponki

Dodatne informacije: Odvetniška družba Pirc Musar, odvetnica Nataša Pirc Musar,