Datum objave: 15.09.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Biotehniški fakulteti letos ponovno razpisujemo izbirni predmet Športna vzgoja, ki vključuje jahanje. Izbirni predmet je ovrednoten s 3 ECTS. Jahanje poteka v okviru klasične jahalne šole na Pedagoško Raziskovalnem Centru za konjerejo Krumperk, ki deluje pod okriljem Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na izbirni predmet se pod enakimi pogoji lahko vpišejo vsi študenti Univerze v Ljubljani.

Jahanje je primerno tako za začetnike, kot tudi za jahače z različnim predznanjem. Predmet se bo izvajal v treh delih.

V prvem, teoretičnem delu, bodo potekala skupna predavanja za vse vpisane študente, kjer se bodo seznanili z osnovami jahalnega športa, zakonitostmi pri veščinah jahanja ter trendi v konjeništvu. Študenti bodo spoznali tudi varno delo s konjem. V drugem delu se bodo kandidati seznanili z osnovami oskrbe in nege konj ter pripravo konja na ježo. V nadaljevanju – tretjem delu pa bo potekala šola jahanja v obsegu 20 jahalnih ur z učiteljem jahanja.
V obširnejšem drugem in tretjem delu bo predmet izvajan v okviru manjših skupin na PRC za konjerejo Krumperk (Gorjuša 19a, Dob pri Domžalah).

Šola jahanja poteka v skupinah od 2 do 4 jahači in sicer po programih Slovenske konjeniške akademije, prilagojeno znanju posameznika. Za uskladitev urnika jahanja z ostalimi obveznostmi študentov, bo praktični del (šola jahanja) potekala glede na individualni dogovor z vsakim študentom oziroma manjšo skupino študentov.

Skupni stroški izvedbe jahanja v okviru izbirnega predmeta športna vzgoja znašajo 330 €. Stroške lahko poravnate v dveh obrokih.

Postopek prijave za študente drugih fakultet UL je sledeč:

Prijavo s svojimi kontaktnimi podatki (ime in priimek, EMŠO, študijski program in fakulteta, naslov bivališča) posredujete dr. Karli Šturm na e-naslov . Dobili boste dostop do študentskega informacijskega sistema in bili vpisani pod izbirni predmet. Po opravljenih obveznostih pridobite potrdilo, s katerim lahko v okviru izbirnih predmetov vašega študijskega programa pri pristojni študijski komisiji matične fakultete vložite prošnjo za uveljavljanje pridobljenih ECTS.

V kolikor se vam v letošnjem študijskem letu iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bo uspelo vpisati na izbirni predmet Športna vzgoja, se pa vseeno želite vključiti v našo šolo jahanja in si izboljšati znanje v veščinah jahanja, se lahko kljub temu udeležite šole jahanja oziroma različnih tečajev, ki jih pripravljamo tekom leta. Več informacij dobite na . Nekaj dodatnih informacij o našem Pedagoško Raziskovalnem Centru pa lahko dobite tudi na naši Facebook strani Pedagoško raziskovalni center za konjerejo Krumperk.

Avtor fotografije: Vid Jenko