Datum objave: 28.09.2015

Kategorija: Novice CUŠ

Na podlagi Statuta ŠOU v Ljubljani ter Uredbe o postopku za izvajane razpisov ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje študentskih društev, zvez študentskih društev in zavodov, Pravilnika o stalni dejavnosti ŠOU v Ljubljani Društveno stičišče STIKS in sklepa redne seje Predsedstva ŠOU v Ljubljani z dne 21. 9. 2015 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani objavlja RAZPIS ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA UPORABO PROSTOROV V ŠTUDENTSKEM KAMPUSU.

Cilj razpisa je izboljšati materialno delovanje študentskih društev, zvez študentskih društev in študentskih zavodov (v nadaljevanju: društva), ki izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa.

Namen razpisa je:

  • omogočiti kakovostne materialne pogoje za delovanje društev,
  • spodbujanje samoiniciativnosti študentov članic ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: študenti) vključenih v društva,
  • podpiranje študentskih pobud,
  • spodbujanje delovanja študentov vključenih v društva.

 Izbranim prosilcem bo ŠOU v Ljubljani nudil uporabo oz. souporabo prostorov v skladu s tem razpisom na naslovu Pivovarniška 6 v Ljubljani v Študentskem kampusu ŠOU v Ljubljani, kjer bodo izbrani prosilci imeli tudi možnost registracije svojega sedeža.

Predmet razpisa je tudi za upravičence z razpisa organizirati brezplačne delavnice, svetovanja in izobraževanja s področja organiziranosti društev. Vlogo lahko prijavitelj odda kadarkoli od objave razpisa, a najpozneje do 31. decembra 2015 . Vloge se bodo ocenjevale sproti.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi tukaj.  Več informacij lahko interesenti dobijo na elektronskem naslovu Društvenega stičišča - STIKS na .