Datum objave: 24.11.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V petek so v portoroškem avditoriju podelili najvišja priznanja za znanstveno in raziskovalno delo v Sloveniji - Zoisove nagrade in priznanja. Dobitnik letošnje Zoisove nagrade za življenjsko delo je akademik Peter Fajfar, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Peter Fajfar velja za utemeljitelja sodobnega potresnega inženirstva v Sloveniji, saj je s svojim delom odločilno prispeval, da se je ta veja znanosti pri nas povzpela na sam evropski in svetovni vrh. Njegov najodmevnejši znanstveni dosežek je nelinearna potisna metoda za potresno analizo, ki je zaradi računske učinkovitosti in uporabnosti v praksi pomemben svetovni mejnik v potresnem inženirstvu. 

Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke so prejeli dr. Mitjan Kalin, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Tomaž Pisanski, vrhunski raziskovalec na področju diskretne in računalniške matematike ter prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. 

Zoisovo priznanje so prejeli doc. dr. Alenka Mertelj in doc. dr. Darja Lisjak,  prof. dr. Jana Rošker, izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, prof. dr. Andreja Gomboc in prof. dr. Kristina Gruden. Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri razvoju kordieritne keramike s stabilnim nizkim koeficientom linearnega termičnega raztezka je letos pripadlo univ. dipl. inž. Ines Bantan, mag. Heleni Razpotnik, dipl. inž. Silvo Drnovšku in doc. dr. Danjeli Kuščer Hrovatin. 

Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije je prejel dr. Matija Strlič, ki deluje kot redni profesor na področju znanosti za dediščino na University College London in obenem kot redni profesor analizne kemije na Univerzi v Ljubljani. 

Avtor fotografije je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.