Datum objave: 01.12.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je na današnji slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani podelil najvišja priznanja; častni doktor, častni senator, plakete 'Pro universitate labacensi', Zlate plakete ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Prisotne na slavnostnem dogodku je nagovoril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, ki je med drugim povedal, da se bomo na Univerzi v Ljubljani v prihodnje v veliki meri usmerjali v krepitev mednarodnega sodelovanja.

Za častnega doktorja znanosti smo letos proglasili prof. Bengta Winblada za izjemne dosežke na področju raziskav starostnih demenc in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. V zahvalnem govoru je povedal: »Zavestno sem se odločil, da bo področje, ki sem ga izbral za svoje raziskave, tj. Alzheimerjeva bolezen, napredovalo le z veliko predanostjo raziskovalcev k medsebojnemu sodelovanju. Moje delo je navkljub znanstvenemu vidiku povezovanje ljudi. Zato sem vesel, da je ta čast, ki mi je bila podeljena, odraz tega.«

Naziv častni senator, ki ga podeljujemo za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani, so letos prejeli prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak z Akademije za glasbo, znanstveni svetnik dr. Justin Teissie na predlog Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in prof. dr. Franz Leberl na predlog Fakultete za računalništvo in informatiko.

Plaketo 'Pro universitate labacensi', ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujemo posameznikom in organizacijam, ki s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevajo k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev, so prejeli Krka, d. d., Novo mesto, skupina Brdo; sodelavci Univerze v Ljubljani za zavzetost pri izgradnji Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, in Pahernikova ustanova.

Zlato plaketo, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujemo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda univerze, smo letos podelili 13 posameznikom.

Slavnostni zbor je v osrednjem delu dogodka nagovorila tudi predsednica Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in prva ženska, ki je kot rektorica vodila Univerzo v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocijančič. Njene besede so zajemale predvsem različne vidike visokošolske kakovosti. Pri tem je posebej poudarila: »Kulturo kakovosti in odgovornosti je treba graditi. S tem smo šele začeli. V nekaj letih bomo uspeli. Zanka kakovosti bo zaprta in kakovost se bo odražala tako v pedagoškem kot tudi v raziskovalnem delu. Kakovost je edini pravi odgovor majhnega naroda na izzive prihodnosti. Od nas samih je odvisno ali jim bomo kos.«

Govor osrednje govornice prof. dr. Andreje Kocijančič si lahko preberete tukaj: prof. dr. Andreja Kocijančič.

Oglejte si video posnetek dogodka.

V nadaljevanju seznam vseh prejemnikov najvišjih prizanj, ki so bila podeljena na letošnji seji senata.

Častni doktor:
prof. dr. Bengt Winblad

Častni senatorji:
prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak
znanstveni svetnik Justin Teissié
prof. dr. Franz Leberl

Prejemniki plakete 'Pro Universitate Labacensi':
Krka, d. d., Novo mesto
Pahernikova ustanova
Skupina Brdo (Mihaela Bauman Podojsteršek, zaslužni prof. dr. Bojan Majes, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Janez Topovšek, prof. dr. Nikolaj Zimic)

Prejemniki svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem:
doc. Luka Juhart, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
doc. dr. Jaka Žgajnar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
doc. dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
doc. dr. Vitomir Štruc, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
doc. dr. Franc Sinur, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
doc. dr. Klemen Šivic, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
doc. dr. Erik Štrumbelj, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
asist. dr. Uroš Trdan, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

Prejemniki Zlate plakete:
prof. Primož Novšak, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
prof. dr. Sonja Smole Možina, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Nevenka Hrovatin, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Slavko Splichal, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Marko Munih, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Jana Rošker, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Stanko Srčič, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Janez Gorišek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
prof. dr. Tomaž Prosen, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Marko Robnik Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Janez Kopač, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
doc. dr. Maja Trošt, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Janez Kranjc, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Avtorja fotografij sta Željko Stevanić in Domen Pal, IFP, d.o.o.