Datum objave: 15.12.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V četrtek, 10. decembra 2015, je v prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani potekala svečana podelitev Pahernikovih štipendij študentom gozdarstva za šolsko leto 2015/2016. 

Štipendije sta podelili Alenka Šelih, predstavnica Upravnega odbora Pahernikove ustanove, in prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, predsednica Komisije za odobritev štipendij Pahernikove ustanove, ki je ob tem povedala: »Pomembno je, da lahko ravno v okviru sodelovanja s Pahernikovo ustanovo dobrodelnost, socialni čut prenašamo od rodbine Pahernik, zlasti gospe Vide Marije Ribnikar, na mlajše rodove.«

V šolskem letu 2015/2016 so štipendije podelili Jerneju Jevšenaku, Vasji Lebanu in Dragomirju Grcetu za doktorski študij ter Petru Smolnikarju, Črtu Šuštarju in Primožu Bratunu za magistrski študij. V petih letih delovanja Pahernikove ustanove je bilo skupaj podeljenih 35 štipendij. 

Na svečani podelitvi štipendij je prof. dr. Jurij Diaci, predsednik Komisije za raziskovalno delo Pahernikove ustanove, predstavil tudi spodbude, ki jih namenijo raziskovalnemu delu: »Pomen Pahernikove ustanove ni le v dodeljevanju sredstev, ampak tudi v prostoru, gozdu, ki je na voljo za dolgoročne raziskave in v povezovanju institucij na področju gozdarstva.« V šolskem letu 2015/2016 bo podeljenih 32.000 evrov raziskovalnih sredstev, skupaj v petih letih pa več kot 150.000 evrov. 

Svečano podelitev je povezoval prof. dr. Janez Krč, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Avtor fotografij je dr. Kristjan Jarni.